KHN Land van Cuijk heeft in een bestuurlijk overleg met de gemeente uitgebreid gesproken over het nieuwe paracommerciële beleid.

De externe partij die in opdracht van de gemeente een beleid gaat opstellen, lijkt de belangen van alle betrokkenen, dus zéker ook van horeca, goed in te zien en te begrijpen. Het KHN bestuur en regiomanager Wendy Klomp zijn door deze partij uitgenodigd voor een vervolggesprek.

Het beleid moet in ieder geval duidelijk zijn en uniform. KHN heeft gevraagd om duidelijke preventieve voorlichting voor paracommerciële partijen, zodat deze partijen 'gewaarschuwd' zijn en zodat ze ook begrijpen waarom er bepaalde regels zijn. Uiteraard is de hoop dat handhaving niet nodig zal zijn, maar KHN heeft nadrukkelijk gevraagd om handhaving waar nodig en lobbyt voor toezeggingen voor meer uren in handhaving.

Enkele kernpunten uit het beleid

  • Gemeente wil zich niet laten beperken door aantallen; er komt daarom geen beperking op het aantal ontheffingen.
  • In kernen, waar geen commerciële horeca is gevestigd, worden partijen in een multifunctionele accommodatie toegestaan.
  • Indien er in een kern zonder commerciële horeca, alsnog commerciële horeca komt, mag de multifunctionele accommodatie het boekjaar afmaken.
  • Eindtijd is tot twee uur na afloop van de feitelijke activiteit en tot uiterlijk 00.00 uur

Vermoed je een geval van oneerlijke concurrentie door een paracommerciële instelling? Neem dan contact op met regiomanager Wendy Klomp via 06 51 76 99 41 / w.klomp@khn.nl.

KHN blijft zich sterk maken voor een eerlijk speelveld.