Een afvaardiging van het bestuur van KHN Beverwijk is in gesprek gegaan met de burgmeester en wethouder EZ van de gemeente Beverwijk over herstel na corona. Ook handhaving, subsidie en verruiming terrassen kwamen aan de orde.

Verruiming voor terrassen

KHN Beverwijk heeft gevraagd of de verruiming van de terrassen zoals die gold tijdens de corona-periode ook in 2022 geldt. De gemeente geeft aan dat dit per terras bekeken moet worden. Daar waar het voorheen ook kon zou het mogelijk moeten zijn onder dezelfde voorwaarden, gedurende een herstelperiode. Hier wordt door de gemeente nog op terug gekomen.

Tevens heeft KHN gevraagd naar de mogelijkheden voor ruimere openingstijden voor de terrassen, gelijk aan de tijden in omringende gemeenten. De gemeente is hier niet op tegen, maar als dit structureel wordt moet het in de APV aangepast worden. Hierover zal na de verkiezingen verder gesproken worden.

CTB-gelden

De gemeente heeft 30 aanvragen ontvangen voor de vergoeding van de kosten voor de corona toegangscheck over het 4e kwartaal 2021. De gemeente vraagt zich af hoeveel ondernemers voor de periode tot 25 februari (opnieuw) gebruik willen maken van deze regeling. KHN gaat inventariseren bij haar leden en stemt dit met de gemeente af.

Herstelfonds

Er zat 1 miljoen in het herstelfonds, voor de horeca is daar o.a. de cadeaubonnenactie uit gefinancierd. Daarnaast is er een startersloket, worden er gratis webinars en trainingen aangeboden en is de lokale cadeau-kaart ontwikkeld. Dit is de zogenaamde LEV-pas die in Beverwijk centrum ingewisseld kan worden bij de winkels en in de horeca.

Werkgelegenheidsprojecten

KHN Beverwijk vraagt aandacht voor de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Het Regionaal Werkbedrijf (RWB) heeft een extra potje voor personeel, er wordt nagevraagd of hier mogelijkheden zijn voor de horeca en evt. via de Economische samenwerking IJmond.

Handhaving coronamaatregelen en overige handhaving

Het bestuur van KHN Beverwijk geeft aan de handhaving tijdens de corona-periode als positief te hebben ervaren. De handhavers kwamen niet tijdens de drukte maar ervoor, om duidelijkheid te geven over de maatregelen. Zo wil de gemeente de reguliere handhaving ook doen, met goede informatievoorziening. Er is nu ook een horeca-boa en er wordt nagevraagd of het piket handhavingsnummer ook beschikbaar kan zijn voor de horeca. De wijkagent voor het centrum is Martijn Koelman, hij zal een ronde gaan doen om elkaar te leren kennen.

Bijeenkomst met de hele horeca

Na de verkiezingen zal er een bijeenkomst voor de hele horeca plaatsvinden. De gemeente zoekt in overleg met KHN een datum en locatie. Het zal vooral een leuke bijeenkomst worden, om met elkaar even stil te staan wat er achter ons ligt en vooral ook positief vooruit te kijken.

KHN Beverwijk gaat regelmatig in gesprek met de gemeente. Heb jij specifieke vragen of onderwerpen die je onder de aandacht wilt brengen? Meld je bij beverwijk@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens