Met de opkomst van het internet en de computer is een nieuwe soort criminaliteit ontstaan: cybercrime.

Onder cybercrime vallen delicten die zich richten op ITC (Informatie- en Communicatie Technologie). Bij dit type criminaliteit wordt dus een ICT-systeem gebruikt als middel om het delict te plegen en is een ICT-systeem het doelwit van het delict. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hacken van een account of apparaat of aan het plegen van een DDOS-aanval. Het doel van deze delicten ligt dus binnen ICT-systemen, bijvoorbeeld het overnemen van een computer, het netwerk plat leggen of het stelen van gegevens.

Gezien de forse toename in digitalisering binnen horecabedrijven, willen we je graag als ondernemer en lid van KHN bewust maken over deze vorm van criminaliteit. En willen je daar ook graag goed over laten voorlichten door professionals.

KHN Den Bosch organiseert - in afstemming met het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland en Vereniging Hoteloverleg ’s-Hertogenbosch en Omstreken - een gratis bijeenkomst voor haar leden.

Wanneer: Donderdag 7 september 2023
Tijd: 14.30 tot 15.30 uur
Waar:
KASerne, Willemspoort 1 te ’s-Hertogenbosch

Programma
14.15 uur Inloop met Koffie/thee
14.30 uur Xander Koppelmans - Ik ben gehacked….
15.15 uur René Nouwens - Tips en Hackhelpdesk
15.30 uur Einde

Aanmelden
Wil je graag aansluiten bij deze bijeenkomst? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar denbosch@khn073.nl. Doe dit vóór vrijdag 1 september aanstaande. De bijeenkomst is geheel kosteloos.

Bekijk hier de volledige uitnodiging.