Doel van de borrel is om elkaar te ontmoeten, bij te praten en ervaringen uitwisselen. Ben jij erbij?