Op dinsdag 6 februari jl. heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam haar bestuursvergadering gehouden. De belangrijkste punten uit dit overleg lees je onderstaand.

Planning bestuurlijk overleg gemeente
We hebben een planning gemaakt voor de bestuurlijke vergaderingen met gemeente Edam-Volendam. Op de eerstvolgende vergadering van 7 maart willen we onderstaande onderwerpen aan bod laten komen:

 • Para commercie sportverenigingen en samenwerking PiusX
 • Kermis beleidsregels / evenementenbeleid
 • Horeca visie / Waterfront - Wat wordt verwacht van ons?
 • Integrale gezamenlijke aftrap toeristisch seizoen gemeente en horeca, ook omleidingen, OV, aanpak Julianaweg
 • Terugblik terrassenseizoen

Beleidsplan KHN Edam Volendam
Het bestuur van KHN Edam Volendam heeft een concept beleidsplan opgesteld met de speerpunten voor het komende jaar. De speerpunten zijn:

 • Waterfront visie
 • Actieve deelname aan TOP
 • Leegstand panden
 • Paracommercie
 • Kermis; hoever reiken de bemoeienissen van KHN.

Verder worden we op de hoogte gehouden over LEF en Ondermijning, maar nemen we hierin een afwachtende houding.

Het beleidsplan wordt nu verder uitgewerkt en vervolgens gedeeld met de leden.

Terrassenbeleid
Deze week zou iedereen een persoonlijke brief ontvangen. KHN Edam-Volendam heeft al meerdere malen aangegeven dat we pleiten voor een jaarrond terras voor meerdere jaren. Als ondernemers weten dat ze voor langere termijn een terras mogen exploiteren, zullen ze veel eerder genegen zijn om hierin meer te investeren, dit komt de uitstraling ten goede. De uniformiteit willen we wat vrijer laten, want dat zou een flinke investering met zich mee brengen. In het verlengde hiervan zullen we ook de gemeente vragen de openbare ruimte beter te onderhouden zodat de het de complete uitstraling ten goede zal komen.

Start Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid
We staan aan de start van het vernieuwde Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid. We plannen hiervoor een bijeenkomst voor de april om hier meer uitleg over te geven. Wil je een voorproefje? Kijk dan op www.horecaontzeggingen.nl. Edam-Volendam staat hier nog niet tussen, dat gebeurt ten tijde van de meeting.

Onderzoek activiteiten PiusX
Het bestuur van KHN Edam-Volendam pakt op verzoek van de leden een onderzoek op naar de activiteiten van de PiusX in verhouding met de statuten.

En verder:

 • Hans Schütt is toegetreden tot de sectortafel Hospitality; verbinding tussen scholen, ondernemers.

Aansluitend is Robin Schilder van de gemeente aangeschoven om gezamenlijk met enkele niet-leden van KHN meer te vertellen over de kermis.

Volgende bestuursvergadering op dinsdag 5 maart 2024
KHN Edam-Volendam vergadert iedere eerste dinsdag van de maand en geregeld schuift de gemeente aan. Het volgend overleg is op dinsdag 5 maart 2024 om 10.00 uur. Heb je punten die we mee kunnen nemen in de bestuursvergadering of in het periodieke overleg met de gemeente? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Like KHN Edam-Volendam op Facebook of volg ons via www.khn.nl/edam-volendam.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens