Het bestuur van KHN Groot Nijmegen heeft met de gemeente Nijmegen onder andere gesproken over de TONK-regeling, heropening horeca, openen van terrassen, vierdaagsefeesten en herstelplan voor de horeca.

Op donderdag 25 maart heeft het bestuur van KHN Groot Nijmegen een overleg gehad met gemeente Nijmegen. Deze overleggen zijn gelukkig weer structureel in de planning. Hetgeen besproken is zal juist nu voor veel horecaondernemers van belang zijn, zie onderstaand het verslag.

Verslag

Aanwezig:

Gemeente Nijmegen: Ben van Gelder, Marjolein Paalman, burgemeester Bruls en wethouder Esselbrugge

KHN Groot Nijmegen: Danny van der Pluijm, Dennis Dekkers en Bart Kennis (regiomanager)

 1. Opening
  Dennis geeft aan dat de gemeente al heel veel heeft opgepakt voor de horeca (o.a. brief aan Mona Keijzer voor hulp aan startende ondernemers, goed optreden bij dreigende rellen, controle op ondermijning, steun aan urgente gevallen, mogelijkheid terrasverruiming) en dankt burgemeester en wethouder daar voor.

  De wethouder vertelt dat afgelopen dinsdag besloten is dat ook dit jaar, 2021, geen precario wordt gevraagd voor de terrasverruiming. Dat mogen we aan onze leden al laten weten.

  In het kader van de TONK-regeling is de gemeente gestart met de quickscan en eventueel coachen van starters en eventuele andere ondernemers die buiten de boot vallen. Bij Ben zijn ongeveer 35 horecaondernemers in beeld. Ben en Bart stemmen samen af om zeker te zijn dat iedere ondernemer met urgente problemen hierbij in beeld is.

  In Nijmegen horen we nog geen signalen over ondermijning. Maar mochten we die opvangen, dan hoort de gemeente dat heel graag.
 2. Toelichting stand van zaken
  Dennis geeft een korte toelichting op de huidige stand van zaken in de horeca in Nijmegen. De aangekondigde verhoging van de TVL is fijn, maar komt voor veel ondernemers erg laat en leidt tot verlaging van de NOW. Er is dus ook na de verhoging geen sprake van volledige compensatie. Er moet nog altijd geld bij.
 3. Brief aan de heer Bruls als voorzitter van het Veiligheidsberaad
  We maken ons zorgen dat waarschijnlijk besloten wordt dat de terrassen nog niet open mogen, terwijl stadsparken en Waalkade met mooi weer echt overvol zijn. Openen van de terrassen zal er toe leiden dat drukte zich spreidt en op terras worden mensen er op gewezen dat ze zich aan de regels moeten houden. Dennis verzoekt de burgemeester dit in het Veiligheidsberaad te bespreken. De heer Bruls staat hierin volledig achter ons.
 4. Herstelplan
  Bart: ‘de horeca heeft naar schatting 5 jaar nodig om te herstellen van deze crisis. Daarom hebben we een aanzet gemaakt voor een herstelplan om de horeca nu, maar ook komende jaren te helpen’. Een aantal punten heeft gemeente Nijmegen al actief opgepakt. Maar we voorzien ook problemen als de horeca straks open mag. We hopen dat de gemeente iets kan betekenen in de oplossing daarvan.

  Er wordt afgesproken dat rond de heropening ondernemers vooraf weer een afspraak kunnen maken met een BOA om te controleren of alles op orde is om zo officiële waarschuwingen of boetes te voorkomen.

  Besproken wordt dat de horeca graag een aantal bezoekers wil ontvangen naar rato van het oppervlak. Met een sticker bij de ingang waarop het maximaal aantal bezoekers staat, wordt controle makkelijk en kunnen ook gasten zien wanneer het vol is. Hoewel het een kabinetsbesluit is, steunt burgemeester Bruls dit voorstel volledig.

  Vierdaagsefeesten
  Laten we zorgen we dat het weer meer een feest wordt waar ook de lokale ondernemers profijt van hebben. Zeker ook dit jaar. Tijdens ons gesprek met de stichting Vierdaagsefeesten bleek, dat er o.a. gedacht wordt over de mogelijkheid om op pleinen afgesloten evenementen te organiseren waarvoor mogelijk toegang betaald moet worden. De heer Bruls geeft aan niet te verwachten dat er iets mogelijk zal zijn in de week van de Vierdaagsefeesten, maar ook geen vergunning te willen geven voor Vierdaagsefeesten die alleen bestaan uit enkele grote evenementen. Het idee om in de toekomst de feesten meer te zien als onderdeel van stadspromotie, spreekt de gemeente wel aan.

  Terrassen
  Terrassen worden steeds belangrijker voor de horeca, ook op koudere dagen en -uren. KHN verzoekt de gemeente opnieuw een subsidieregeling in te stellen voor duurzame terrasverwarming. KHN zal hier (liefst samen met de gemeente) ook contact over opnemen met Provincie Gelderland.

  OZB en Toeristenbelasting
  KHN stelt voor de opbrengsten te oormerken voor ontwikkeling van het toeristisch potentieel van Nijmegen.

  Personeelstekort
  Na heropening krijgt de horeca te maken met een enorm personeelstekort. Daarover zijn we in overleg met het Werkbedrijf en met het ROC. Er komt een landelijke campagne. De gemeente heeft met het UWV en het Werkbedrijf al gezorgd dat er in het centrum een locatie komt waar ondernemers en werkzoekenden eenvoudiger met elkaar gematcht kunnen worden.

  Herstelplan
  Bart heeft in samenwerking met het bestuur KHN een herstelplan geschreven voor de horeca. Afgesproken wordt dat de gemeente de punten uit het ‘herstelplan’ ook naast de conceptvisie voor de binnenstad legt.
 5. Landelijke lobby
  Mevrouw Esselbrugge geeft namens D66 aan in de landelijke werkgroep te zitten die bezig is met een landelijk herstelplan. Ze neemt de opzet van het herstelplan van KHN Groot Nijmegen mee als input voor dit overleg. Afgesproken wordt dat Bart probeert nog meer input, incl. cijfermatige onderbouwingen, aan te leveren die landelijk gebruikt kunnen worden.
 6. Heropening Horeca
  Dennis geeft bij burgemeester Bruls aan dat KHN Groot Nijmegen de landelijke routekaart van KHN te ver vindt gaan. Er wordt teveel ineens gevraagd. Er wordt besproken om mogelijk in Nijmegen een pilot te starten waarbij wat meer stapsgewijs de horeca geopend wordt. Daarbij zou iedere ondernemer zelf vooraf aan de opening een eenvoudig plannetje van aanpak moeten maken (met name een plattegrond met een veilige indeling van de stoelen) en deze zou vooraf met de BOA doorgenomen kunnen worden. Als de landelijke maatregelen worden gewijzigd, kan het plannetje eenvoudig worden aangepast. De heer Bruls stelt voor om onze opzet van de routekaart te koppelen aan het vaccinatieschema: wanneer is welke groep gevaccineerd, en wat kun je vervolgens doen?

  Bruls; ‘Een pilot/ fieldlab voor de horeca heeft geen zin. Dat duurt vele te lang voordat de uitslagen er zijn terwijl er juist perspectief voor heropening begint te komen. Wel kan het de moeite waard zijn om te ‘oefenen’ met hoe om te gaan met de nieuwe regels. Misschien moet er ook onderscheid worden gemaakt tussen ‘natte’ en ‘droge’ horeca. Maar het idee van maatwerk per bedrijf spreekt me aan. Ik zou dit wel het liefst als landelijke regel zien’. Bart zal dit aangeven bij de directie van KHN om dit in de landelijke gesprekken in te brengen.

Vragen

Het bestuur van KHN Groot Nijmegen wil je met dit verslag je op de hoogte houden van het laatste nieuws. Heb je hier vragen over of wil je ons gewoon eens spreken? Mail ons dan op grootnijmegen@khn.nl en we nemen contact met je op.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens