We ervaren dat veel ondernemers toenemende problemen hebben door controles en handhaving met betrekking tot bijschrijving van leidinggevenden op een alcoholvergunning.

We hebben hiervoor aandacht gevraagd bij het college van burgemeester en wethouders en landelijk maken we ons hard voor het schrappen van de verplicht bijschrijving van leidinggevenden op de vergunning. Onderstaand de tekst zoals we die naar het college hebben gestuurd.

Geacht college,

We vragen uw aandacht voor de toenemende problemen door controles en handhaving die onze achterban ervaart met betrekking tot bijschrijving van leidinggevenden op een alcoholvergunning

Uit onderzoek blijkt dat deze verplichte bijschrijving en aanwezigheid van leidinggevenden geen bewezen voordeel oplevert voor de openbare orde. Zie KHN-lobby om bijschrijven ‘dagleidinggevenden’ op de vergunning… | KHN

Gedurende de openingstijden van een horecabedrijf moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning staat. Dat kan ook een eigenaar zijn. Het is echter een enorme uitdaging met de grote personeelstekorten om elke minuut een leidinggevende die op de vergunning staat aanwezig te hebben.

Ook zien we een ontwikkeling waarbij steeds meer bedrijven kiezen voor schaalvergroting om de grote schuldenlast vanuit de coronaperiode sneller te kunnen inlossen. Dit maakt ook dat eigenaren niet op elke locatie continue aanwezig kunnen zijn en in sterke mate afhankelijk worden van leidinggevenden in loondienst. Helaas kampen onze ondernemers, net als uw eigen organisatie en vele andere branches, met personeelstekorten en is het helaas niet altijd mogelijk om een leidinggevende in de lokaliteit aanwezig te hebben.

Uiteraard realiseren we ons dat deze verplichting is gebaseerd op landelijke regelgeving, dat neemt niet weg dat we nu dossiers zien waarbij ondernemers en leidinggevenden die bij een controle binnen enkele minuten op de locatie zijn ook worden aangesproken en zelfs aangeschreven als zijnde een overtreding en dus stap in de handhavingsstrategie, waar dit in het verleden wel werd geaccepteerd. Dit vinden we onredelijk en in deze tijd ongepast.

Uw afdeling vergunningen kan zien dat onze ondernemers zoveel mogelijk leidinggevenden registreren, regelmatig wijzigingen doorvoeren, maar desondanks problemen ervaren.

We zien ook dat onze ondernemers op dit moment zeer lang op een vergunning moeten wachten. Bij verlengingen duurt dit soms wel een jaar tot 1,5 jaar. Blijkbaar bent u ook niet in staat om dit binnen redelijke termijnen af te ronden. Kortom we vragen enig begrip voor de omstandigheden waar we allemaal ongewild mee van doen hebben; grote personeelstekorten en wisseling van personeel. We zijn machteloos.

We verzoeken u dan ook, in alle redelijk, bij de handhaving rekening te houden met de omstandigheden van het geval en coulance te betrachten wanneer de ondernemer aannemelijk kan maken dat er sprake is van overmacht. In elk geval geen discussie of een bestuurlijke maatregel in die gevallen waarbij de leidinggevende binnen een redelijke termijn alsnog aanwezig is.

Uiteraard zijn we altijd bereid om hierover het gesprek aan te gaan en we hopen op een redelijke oplossing.

We zien uw reactie graag tegemoet

Met gastvrije groet,

KHN Amsterdam

Gelet op de toenemende controles en aanschrijvingen is het van belang om hiervoor aandacht te hebben. Update regelmatig de leidinggevenden op de vergunning en voeg zoveel mogelijk personeelsleden toe die beschikken over sociale hygiëne. Zie de link hoe je dat kunt doen. Mocht dit nog niet verwerkt zijn en een controle komen dan kun je bewijzen dat nieuwe leidinggevende al zijn aangemeld en je daarmee voldoet aan de eisen. Als dit toch tot een aanschrijving leidt, neem dan contact met ons op. Instrueer personeel zo goed mogelijk als er even geen leidinggevende aanwezig is en wie ze dan kunnen bellen.

Voor vragen en/of nadere info. Neem contact op met regiomanager Eveline Doornhegge e.doornhegge@khn.nl / 06-51490709.

Let op: Vanaf 1 juli 2023 moeten alle bestaande registraties in het Register Sociale Hygiëne persoonlijk bevestigd worden met een DigiD om geldigheid te garanderen. Heb je binnen 5 jaar geen registratie bevestigd dan vervalt je Sociale Hygiëne.

Doe zelf tijdig de registratie en vraag al je werknemers met sociale hygiëne deze registratie tijdig te doen. Ga hiervoor naar: https://www.registersocialehygiene.nl/registratie-herbevestigen