KHN Maastricht & Heuvelland gaat werken aan slimme en duurzame mobiliteit van gasten, leveranciers en eigen medewerkers. De lokale KHN-afdeling is hiervoor een samenwerking aangegaan met Zuid-Limburg Bereikbaar. Dit programmabureau werkt samen met overheden, het bedrijfsleven, kennisinstituten, branche- en belangenorganisaties aan het stimuleren van slimme, duurzame en veilige mobiliteit voor een gezond woon- werk- en leefklimaat.

Tijdens de MobiliteitsArena - die dit jaar coronaproof in de vorm van een webinar te volgen was - ondertekenden John Paulus, vice voorzitter KHN Maastricht & Heuvelland en Louis Prompers, directeur van Zuid-Limburg Bereikbaar een Akte van Ambitie met actiepunten voor het realiseren van duurzame mobiliteit in de regio.

John Paulus zet hoog in: “Wij hebben ons achter de zero-emissiedoelen van de gemeente Maastricht geschaard. Stadsbreed gezien is het niet eenvoudig die doelen te bereiken. Daarom gaan we als horecaondernemers, samen met Zuid-Limburg Bereikbaar, aan de slag met concrete projecten om de CO2-uitstoot in de binnenstad te verminderen. Bovendien trekken beide partijen gezamenlijk op voor een betere bereikbaarheid en verblijfskwaliteit van de stad.” Een enthousiaste Louis Prompers vult hem graag aan: “Chapeau voor die ondernemers die bovenop hun dagelijkse inspanningen samen met ons willen investeren in duurzame mobiliteit. En die samen willen werken aan een totaalaanpak voor economische vitaliteit, leefbaarheid en milieu.”

Doelstellingen Aktie van Ambitie voor vergroening stadslogistiek:

  • Stimuleren van het gebruik van en de verkenning voor uitbreiding van vaste parkeerplekken met ondergrondse stroomvoorzieningen in het centrum van Maastricht waardoor de dieselmotor tijdens het laden en lossen uit kan. Doel is in 2021 hiermee 21 ton CO2-uitstoot te besparen. Dit staat gelijk aan de gemiddelde uitstoot van 5 huishoudens gedurende een heel jaar.
  • Vergroenen van eigen wagenpark van horecaondernemers incl. Probeerervaring van E-cargobikes en andere Licht Electrische Vrachtvoertuigen (LEVV’s)
  • Uitvoeren van een gebiedspilot met het efficiënter bundelen van bestellingen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk lege vracht- en bestelbussen in het centrum rijden.
  • Uitvoeren van een gebiedspilot met bundeling van afvalinzameling door het afsluiten van gezamenlijke contracten.
  • Uitvoeren van bewustwordingscampagnes om gedrag te stimuleren dat bijdraagt
  • aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat in de stad.

Doelstellingen Akte van Ambitie voor duurzame mobiliteit van gasten en eigen medewerkers:

  • Faciliteren van centrale, actuele reisinformatie voor automobilisten, OV-gebruikers, fietsers en voetgangers via de Slimme Kaart op www.maastrichtbereikbaar.nl Horecaondernemers kunnen deze integreren in hun eigen website en zo hun gasten informeren over bijv. een bezoek aan Maastricht op topdagen en de corona-gedragsregels in het centrum. Onderzocht gaat worden of uitbreiding met informatie over het Heuvelland wenselijk is.
  • Stimuleren van veilig fietsgebruik onder eigen personeel, bezoekers en studenten.
  • Stimuleren van gebruik deelfiets systeem van vervoerder Arriva.
  • Verbinding zoeken met landelijke maaltijdbezorgdiensten over veilig (brom)fietsen in en buiten stad.

Alle doelstellingen van de Akte van Ambitie dragen bij aan minder autoritten naar en in de stad en het ‘vergroenen’ van mobiliteit in de regio. De resultaten worden bijgehouden door KHN Maastricht & Heuvelland en Zuid-Limburg Bereikbaar en worden periodiek gecommuniceerd.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens