Lees hier welke speerpunten het bestuur onder de aandacht heeft gebracht van de Noord-Hollandse partijen in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023.

Op 12 augustus heeft het regiobestuur van KHN Noord-Holland een uitgebreide brief verstuurd aan alle programmacommissies van de fracties binnen de Provinciale Staten van Noord-Holland. In de brief werden de partijen verzocht de belangrijkste punten van KHN mee te nemen in hun verkiezingsprogramma. De uitgebreide versie van deze brief kun je hier teruglezen.

De speerpunten waarover in de brief gesproken wordt zijn toerisme, mobiliteit, arbeidsmarkt en duurzame ontwikkeling. Voor elk van deze onderwerpen heeft KHN de volgende concrete verzoeken bij de programmacommissies neergelegd:

Toerisme

 • Het onderschrijven van de maatschappelijke en economische waarde van de gastvrijheidssector voor de provincie.
 • Het stimuleren en faciliteren van de totstandkoming van een integrale ontwikkelstrategie in de vorm van een toerismevisie, waarbij wordt ingezet op het toekomstbestendig en duurzaam ontwikkelen van de gastvrijheidssector in de provincie en het daarbij horende budget om projecten te financieren.
 • Hanteer hierbij een brede aanpak met een agenda voor ontwikkeling waarin verbinding met andere beleidsterreinen zoals arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit, vastgoed, openbare ruimte, natuur, erfgoed en leefbaarheid centraal staan.
 • Denk en beweeg op het gebied van beleid en strategie mee met ondernemers. De maatschappelijke relevantie van hun handelen dient sterker omarmt te worden. Ondersteun hierbij nieuwe initiatieven en faciliteer afstemming op de verschillende beleidsterreinen.
 • Meer aansturing vanuit de provincie in gebiedsontwikkelingen en spreiding van drukte.

Mobiliteit

 • Er is een integrale benadering nodig van duurzame mobiliteitsoplossingen voor lucht-, spoor, weg- en waterverkeer, die rekening houdt met behoeften en gedrag van alle gebruikers.
 • Optimale bereikbaarheid betekent een infrastructuur die, in alle vormen, genoeg capaciteit heeft om alle reisbewegingen te kunnen faciliteren. Een systeem dat slim en connectief is ingericht tot en met de laatste kilometer en dat het voor bezoekers en bewoners zo eenvoudig mogelijk maakt om verschillende vormen van duurzame mobiliteit te gebruiken, waarbij we graag een beter netwerk van het OV in de nacht hebben naar omliggende plaatsen van Amsterdam

Arbeidsmarkt

 • Stimuleer én financier onderwijs- en arbeidsmarktprojecten waarbij onderwijsinstellingen en (horeca)ondernemers samenwerken om meer jongeren te enthousiasmeren voor werken in de gastvrijheidssector. Een mooi voorbeeld is het programma HONK1 in de provincie Gelderland waar leerlingen in het basisonderwijs al een proefles ‘horeca’ krijgen.
 • Ondersteun innovatieprojecten in de gastvrijheidssector voor een efficiënter arbeidsproces, zoals op het gebied van digitalisering of technologie.
 • Creëer huisvestiging voor medewerkers in de gastvrijheidssector.

Duurzame ontwikkeling

 • Het stimuleren en faciliteren van de totstandkoming van een integrale duurzaamheidsvisie voor de horeca. Help ondernemers de omslag te maken naar een duurzame bedrijfsvoering op een betaalbare, uitvoerbare en haalbare manier.
 • Maak subsidies en projectfinanciering voor samenwerkingsverbanden tussen sectoren toegankelijker en deel indien mogelijk risico’s, kosten en tijd bij de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen.
 • Pas pachtcontracten aan en verleng de contractperiodes naar minimaal 10 jaar.

De bestuursleden van KHN Noord-Holland zien de reacties op de brief met vertrouwen tegemoet.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens