Op maandag 23 oktober liep KHN-Voorzittter Marijke Vuik een dagje mee met Regiomanager Bart Kennis.

Na een bezoek aan het mooie nieuwe restaurant Parels van Anna van Marco Megen, volgde een bestuursoverleg met KHN Afdeling Wijchen bij aandelencafe Sint Anneke. Natuurlijk was Marijke benieuwd naar wat het afdelingsbestuur graag aan haar wilde meegeven als nieuwe landelijke voorzitter.

Dit werd meteen gevolgd door een prettig overleg met Gemeente Wijchen. Met een volle agenda: over evenementenbeleid, duurzaamheid in de horeca, handhaving en over het maken van een nieuw horecabeleid. Daarna gingen Marijke en Bart samen op ledenwerving bij IJsboerderij Foxhill in Groesbeek, waar onder andere gesproken werd over horeca in het buitengebied.