De verblijfsrecreatieve sector is volop in ontwikkeling. De provincie Utrecht wil samen met branche-organisaties HISWA-RECRON en KHN, de Utrechtse Destinatie Marketingorganisaties en de Utrechtse gemeenten werken aan een vitale sector in onze mooie provincie.

We constateerden vorig jaar met elkaar dat er onvoldoende zicht is op hoe vraag en aanbod zich in onze provincie tot elkaar verhouden en waar er dus verdere kansen in de markt liggen. Om meer inzicht te krijgen in de kansen voor verblijfsrecreatie is het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd om voor ons naar aanbod en vraag te kijken. De eerste stap die we zetten is in beeld brengen voor welk type bezoekers de (regio’s in de) provincie Utrecht geschikt aanbod heeft. We willen jou om jouw medewerking hiervoor vragen.

Wat vragen wij van jou

Binnenkort ontvang je van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd een e-mail en zullen zij jou uitnodigen om een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag nemen. De vragenlijst bevat geen vertrouwelijke gegevens.

Leefstijlvinder

Door middel van de vragenlijst zal het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd bepalen voor welke type bezoekers jouw bedrijf het meest aantrekkelijk is. Zij maken daarbij gebruik van de leefstijlvinder. De leefstijlvinder maakt onderscheid in zeven leefstijlen of doelgroepen. De leefstijlen laten zien waar mensen in hun vrije tijd of op vakantie behoefte aan hebben.

Je krijgt direct terugkoppeling

Uiteraard komt het resultaat van deze analyse ook gratis voor jou beschikbaar, zodat je meer zicht krijgt op de voor jouw bedrijf relevante doelgroepen. Als je de vragenlijst hebt ingevuld, krijg je direct de eerste uitslag te zien: welke leefstijlen lijken het beste bij jouw bedrijf te passen? Je kunt dan direct ook een factsheet ontvangen met meer informatie over deze doelgroepen. Het bureau zal deze uitkomst nog controleren aan de hand van onder meer jouw website en mocht de uitkomst op basis daarvan nog worden aangepast, dan word je daarvan naderhand ook nog op de hoogte gesteld.

Wij hopen op jouw medewerking

Wij hopen van harte dat je mee wilt werken aan dit onderzoek. Je hoeft nu niets te doen, maar je kunt het mailtje van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd hierover afwachten.

Vragen

Mocht je vragen hebben over het onderzoek naar verblijfsrecreatie, neem dan gerust contact op met Jan Jaap Thijs -Senior adviseur & partner- van Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Bereikbaar via 06 51 17 41 93 / thijs@ruimteenvrijetijd.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens