Op 1 juni kunnen delen van de horeca open gaan. Er wordt een beroep op de leden gedaan om creatief te zijn binnen de mogelijkheden die er nu geboden worden.

Wat nog wel ontbreekt vanuit het kabinet, is de financiële steun voor de verliezen vanaf maart tot in de toekomst die geleden zijn of nog zullen worden geleden te compenseren. De heer Spijkerman complimenteert KHN voor alle inzet die zij toont.

Lokale zaken die OBZ leden bezighouden:
L. Lemmens (ZM): vorige week is gesproken de parkeerplaatsen op de boulevard weer open te stellen. Gaat dit nu ook gebeuren?
Mevrouw Keur (gemeente) laat weten dat mevrouw J. van Broekhoven (Openbare orde & Veiligheid) positief verrast was over de ideeën die zijn geopperd tijdens de digitale bijeenkomst van de werkgroep ‘Zandvoortse zomer op 1,5 meter’. Er wordt nu nagedacht om de verkeersregelaars in te zetten op de boulevard zodat zij de bezoeker kunnen assisteren met het vinden van een juiste parkeerplaats. Gemeld wordt dat de gemeente een externe partij (Arcadis) heeft gevraagd mee te denken over het beheersbaar houden van de toestroom van bezoekers aan Zandvoort.

De heer Spijkerman meldt:
• het overkoepelende steunpakket zal zo spoedig mogelijkaan het college worden aangeboden
• in de eerste sessie van de werkgroep ‘Zandvoortse zomer op 1,5 meter’ zijn goede ideeën genoemd
• op 7 mei vond de tweede bijeenkomst van deze werkgroep plaats waarbij getracht zal worden ideeën om te zetten in acties. Ook Arcadis zal bij dit overleg aansluiten.

Mevrouw Keur meldt:
• nu datum van 1 juni bekend is kunnen er stappen worden gezet om ervoor te zorgen dat Zandvoort er 1 juni klaar voor is
• sinds maandag jl. is het aanvraagformulier voor de lening van TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) opengesteld. De getroffen zelfstandigen kunnen een lening krijgen van de gemeente voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,- tegen 2% rente. Dit moet terugbetaald worden vanaf 1 januari 2021. Zie hier voor meer informatie over de regeling. Ook hier is de woonplaats van de zelfstandige leidend. Dus niet de vestigingsplaats van de onderneming. De gift van TOZO is enkele weken geleden al operationeel geworden. Inmiddels heeft de gemeente Zandvoort al meer dan 500 aanvragen gehad die doorgaans snel kunnen worden afgehandeld. Daarnaast is informatie te vinden op zandvoort.nl/corona.

De ondernemers die aangesloten zijn bij een vereniging ontvangen de verslagen van OBZ al. De ondernemers die niet aangesloten zijn bij een vereniging willen ook graag de verslagen ontvangen; men hoopt dat deze ondernemers de verenigingen zullen willen ondersteunen in de vorm van een lidmaatschap. Ook de strandventers hebben behoefte aan informatie. Zij hebben zich niet verenigd.

HIRB subsidie
Doel: het verhogen van het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse winkelstructuur door het terugdringen van leegstand, het opzetten of verbeteren van samenwerking, het initiëren van duurzame maatregelen of een onderzoek naar de toekomstbestendigheid ten aanzien van de dienstenrichtlijn. De heer Langendoen (gemeente) is voornemens deze subsidie aan te vragen die eind mei ingediend moet zijn. De heren Tromp en Van der Laan zullen de heer Langendoen ondersteunen bij de totstandbrenging van de aanvraag. De heer Tromp vraagt of deze gelden ook ingezet mogen worden voor het verfraaien van het centrum daar de leegstand in Zandvoort meevalt. Echter een paar grote panden (Kruidvat & Neuf) staan al enige tijd leeg. De heer Van der Laan merkt op dat er gesprekken plaatsvinden tussen de eigenaren van Neuf en de gemeente. Het betreft hier een wijziging van het bestemmingsplan. Het pand van Kruidvat is van een vastgoedeigenaar buiten Zandvoort waar de heer Van der Laan geen invloed op heeft, meldt hij. Het bestuur van de vereniging van Vastgoedeigenaren commercieel vastgoed heeft enige tijd geleden de wethouder een lijst overhandigd met daarin de vraag wat wil de gemeente met het centrum van Zandvoort. Het antwoord hierop is bij de vereniging nog niet bekend.
De heer Busscher vraagt of het mogelijk is deze subsidiegelden nu tijdens de coronacrisis te gebruiken. De heer Spijkerman meldt de voorwaarden van de subsidieaanvraag zoals daar zijn leegstand en kwaliteitsophoging maar wanneer de aanvraag op de juiste manier wordt aangevraagd en wel bewegingsvrijheid is.
De heer Berg vraagt of bedrijventerreinen ook gebruik kunnen maken van een HIRB subsidie. Dit is zeker mogelijk en mevrouw Keur zal dit verzoek doorgeven aan de heer Langendoen en wethouder Bluijs.

De heer Molenaar vraagt naar de regels die gelden voor bedden op het strand. Hierover is door premier Rutte niets gezegd. Mevrouw Keur meldt dat dit besproken wordt op gemeentelijke niveau alsook in het werkgroep overleg van hedenmiddag (1,5 meter economie).

Mevrouw Logtenberg stelt de vraag in hoeverre de gemeente rekening dient te houden met de bewoners met betrekking tot de plannen vanuit de 1,5 meter werkgroep. Mevrouw Keur laat weten dat ook de bewoners van Zandvoort het belang zien de Zandvoortse economie weer op gang te laten komen en dus ondernemers en gemeente het plan verder tot uitvoer zullen brengen. De heer Spijkerman acht het wel noodzakelijk te controleren of de ondernemersbelangen niet in strijd zijn met de bewonersbelangen.


KHN Zandvoort
De heer Berkhoff geeft aan vanuit kansen te moeten denken en is blij met alle input van de gemeente. De heer Berkhoff doet een beroep op burgemeester Moolenburgh snel met een nieuwe verordening te komen. De Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) heeft aangegeven dat wanneer de werkgroep met goede voorstellen komt de VRK haar toestemming hiervoor zal verlenen. De heer Berkhoff hoopt op een goede samenwerking tussen ondernemers en handhaving zodat ondernemend Zandvoort zich kan focussen op hun zaak en het genereren van omzet.

De heer Van der Laan hecht er belang aan dat gemeente Zandvoort (B&W) daadkracht toont om de toegangsblokkade naar Zandvoort op te heffen en stap voor stap het seizoen van Zandvoort te openen.
De heer Keur rekent op het vertrouwen van de mensen die Zandvoort komen bezoeken en doet een beroep op handhaving om met een positieve gedragsvertoning de bezoekers te benaderen.

Mevrouw Den Ouden heeft inmiddels een start gemaakt met het inrichten van dit platform om te gaan gebruiken met de OBZ leden. Binnenkort ontvangen de leden via de mail het verzoek een activatiecode te activeren. De (gratis) overeenkomst loopt tot 1 juli a.s. maar Den Ouden gaat proberen dit te verlengen bij Chainels. Zij hoopt volgende week hier meer over te kunnen melden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens