Hieronder volgt een schrijven van het college van B&W Zandvoort aan de leden van de gemeenteraad van 26 mei jl.

Geachte leden van raad,

Ter voorbereiding op de mondelinge corona-update tijdens de raadsvergadering vanavond, neem ik u graag mee in de maatregelen die wij reeds genomen hebben om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in Zandvoort. Maar bovenal wil ik u informeren over de stappen die momenteel door de gemeente en overige partijen worden ondernomen in aanloop naar 1 juni, wanneer de landelijke maatregelen worden versoepeld.

Wat heeft de gemeente al ondernomen:

• De gemeente heeft samen met Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) en vertegenwoordigers van de strandpaviljoens, de horeca in het centrum, de winkeliers, de verblijfsaccommodaties en Zandvoort Marketing de werkgroep ‘Formule 1,5’ opgericht. Het is een open werkgroep. Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van Zandvoortse ondernemers. Iedereen is van harte welkom om mee te denken. Hoe meer ideeën, hoe beter. Deze werkgroep ontwikkelt uiteindelijk een concreet plan om Zandvoort op een veilige wijze de zomer in te loodsen en de ondernemers daar waar mogelijk binnen een anderhalve meter economie te ondersteunen.

• De gemeente heeft ongeveer de helft van de parkeerplaatsen aan de Noord Boulevard bij wijze van proef opengesteld. De proef verloopt naar behoren.

• De inzet van verkeersregelaars om alleen bestemmingsverkeer toe te laten gebeurt alleen nog als parkeerplaatsen vol lopen.

• Op aandringen van de gemeente heeft de Veiligheidsregio Kennemerland een proef met strandbedden toegestaan. De proef is naar behoren verlopen. Helaas heeft het Veiligheidsberaad besloten om de proef niet te verlengen.

• Gelijktijdig heeft de Veiligheidsregio Kennemerland een proef met openbare toiletten op het strand en de boulevard toegestaan, waardoor de strandpaviljoens grotendeels hun toiletvoorzieningen konden openen. Ook deze proef is goed verlopen.
• Hierna is besloten door de veiligheidsregio Kennemerland dat het gebruik van toiletvoorzieningen van strandpaviljoenhouders door bezoekers is toegestaan wanneer men van buiten direct het toilet kan bezoeken en dus niet door de gelegenheid hoeft te lopen.

Wat wordt er de komende periode ondernomen:

• De gemeente heeft een plan van aanpak voor het uitbreiden van de terrassen in het centrum ontwikkeld. Het plan van aanpak is binnen de werkgroep Formule 1,5 besproken en wordt woensdag 27 mei aan de werkgroep Centrum voorgelegd. Hierna wordt het plan van aanpak daar waar nodig aangepast, waarna het college het zal vaststellen. Dit zodat het plan 1 juni door de lokale horecaondernemers kan worden uitgevoerd. Het betreft een ‘flexibel’ plan dat de komende weken aan de hand van praktijkervaring geoptimaliseerd wordt. Een onderdeel van het plan is het afsluiten van de Haltestraat in de weekenden en drukke dagen, om hiermee in meer terrasruimte te voorzien. Vanzelfsprekend wordt het plan van aanpak ook met de gemeenteraad gedeeld.

• Deze week wordt de belijning op de strandafgangen gerealiseerd.

• Er zijn extra borden bij de strandopgangen geplaatst ter verduidelijking van de looproutes.

• In samenwerking met lokale ondernemers wordt nagegaan of er extra toiletvoorzieningen op de boulevard kunnen worden geplaatst.

• Zandvoort Marketing werkt in samenwerking met de gemeente en lokale ondernemers aan de ‘signing’ en de gedragsbeïnvloeding van bezoekers.

• Er wordt onderzocht of er een oplossing kan worden gevonden voor de hoeveelheid fietsen door tijdelijk fiets parkeren op de Zuid boulevard te realiseren.

• Er wordt verder in aanloop naar de zomer gewerkt aan scenario’s om het aantal (dag)bezoekers te reguleren zodat de 1,5 meter afstand kan worden nageleefd.

U heeft een overzicht van de financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de gemeente Zandvoort ontvangen. De komende weken wordt dit overzicht verder verfijnd en geüpdate. Hiernaast wordt gekeken naar aanvullende ondersteunende maatregelen die nodig zijn richting de inwoners en ondernemers van Zandvoort. We stellen voor om hierover met u in juni tijdens een raadsbijeenkomst in gesprek te gaan.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

David Moolenburgh Burgemeester

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens