Het bestuur van KHN Zuidoost Utrecht nodigt jou van harte uit voor de algemene ledenvergadering op 6 december. We zijn deze keer te gast bij Restaurant Reynaert in Maarn.

Wanneer: Woensdag 6 december 2023
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Restaurant Reynaert te Maarn, Tuindorpweg 33, 3951 BD Maarn

Agenda

1. Opening en welkom
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag ALV 2022
4. Begroting 2024
5. Verkiezing bestuur

Aftredend; Wim Vos: Voorzitter, niet herkiesbaar
Aftredend; Marc Servaas; Penningmeester, niet herkiesbaar
Aftredend; Kees Haalboom ; Algemeen bestuurslid, niet herkiesbaar
Aftredend Corne Kleverlaan; Algemeen bestuurslid, niet herkiesbaar

Niet opnieuw beschikbaar; Ondersteunend lid; Dick van der Maas
Niet opnieuw beschikbaar; Extern secretariaat; Itje Verhagen

Een voltallig kandidaat bestuur kan tot voor de vergadering bekend gemaakt worden bij de regiomanager

6. Indien geen nieuw bestuur; voorbereidende acties voor overdracht naar Landelijke KHN te Woerden
7. rondvraag

Aanmelden

Wij ontvangen jouw aanmelding graag uiterlijk zaterdag 2 december via secretariaatkhn@gmail.com.

Graag tot 6 december!