Je bent op dinsdag 7 november a.s. van harte uitgenodigd om de jaarlijkse horecavergadering van KHN Beverwijk -Wijk aan Zee bij te wonen in Brasserie De Smaeckkamer, Westerhout 6, Beverwijk.

Programma:

13:00: aanvang vergadering inclusief lunch

15:00 uur: Borrel

De agenda voor de algemene ledenvergadering:

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 27 september 2022
 4. Rondje langs de velden, hoe is het jou het afgelopen jaar vergaan?
 5. Update ondernemersfonds
 6. Terugblik en activiteitenoverzicht 2023
 7. Financiën en begroting
 8. Nieuws / actualiteiten KHN (door regiomanager Miriam Geerlings)
 9. Bestuurssamenstelling / bestuurswisselingen
 10. Sluiting

COMCAM-energie

Na de vergadering volgt een presentatie door COMCAM met informatie over energiebesparing, subsidiemogelijkheden en soorten energiecontracten. COMCAM is ledenvoordeelpartner van KHN en kan horecaondernemers ontzorgen door de energie-uitdagingen uit handen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

 • Toetsen of de informatieplicht energiebesparing 2023 voor jouw bedrijf van toepassing is
 • Ondersteuning op locatie mocht de omgevingsdienst langskomen voor een energie audit
 • De maatregelenlijst met je doornemen
 • Adviseren bij mogelijke energiebesparing
 • Uitzoeken wat dit betekent voor jouw energieverbruik en energiekosten
 • De melding naar het RVO verzorgen

Borrel

We sluiten de vergadering af met een gezamenlijke borrel waarin we met zijn allen kunnen vooruitblikken op de plannen voor het komende jaar.

Graag vernemen wij je komst vóór 30 oktober a.s. wil je dit doorgeven per mail aan beverwijk@khn.nl?

We kijken ernaar uit je te zien op 7 november a.s.!