Het gaat om het terugdringen en vereenvoudigen van gemeentelijke regels en processen om de regels beter aan te laten sluiten bij de wensen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Heb je suggesties voor minder regels of om de regels beter aan te laten sluiten bij wat de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie nodig hebben? Jouw inbreng is van groot belang.

Van 1 tot en met 31 maart 2021 kunt je ons vertellen wat beter kan. Welke regelgeving vind je niet nodig of kan naar jouw idee eenvoudiger? Welke regels zijn met elkaar in strijd? Waar liep je tegenaan bij de aanvraag van een vergunning?

Via een digitaal formulier op www.Zandvoort.nl/deregulering kun je je suggesties en ideeën doorgeven.

Spelregels
Ondanks dat het de maand van de deregulering is, hebben we toch spelregels moeten opstellen. Je kunt ons ideeën of voorstellen sturen over:

  • regels die volgens jou niet nodig, onduidelijk of tegenstrijdig zijn;
  • onnodige administratieve lasten voor bewoners en ondernemers;
  • het moderniseren en eenvoudiger maken van gemeentelijke procedures;
  • het afschaffen van vergunningen;
  • het vereenvoudigen of afschaffen van processen;
  • het eenvoudiger maken van aanvraagformulieren;
  • regels voor de leefomgeving (denk bijvoorbeeld aan toerisme en economie, openbare ruimte en vergunningen) van Zandvoort.

Wij vragen je daarbij om jouw ervaringen en suggesties zo duidelijk mogelijk te beschrijven. De gemeente kan alleen eigen regelgeving en procedures aanpassen. Denk daarbij aan Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of andere lokale verordeningen.

Wat gaat de gemeente met de resultaten doen?
Aan het eind van de maand maart heeft de gemeente een duidelijk beeld van wat er leeft bij inwoners en ondernemers. De makkelijke kleinere aanpassingen worden zo snel als mogelijk gedaan. Ook de gemeente heeft te maken met regels voor aanpassingen. Zij doen hune uiterste best om snel veranderingen door te voeren. Ideeën en voorstellen die aan de spelregels voldoen, nemen ze meteen in behandeling. Overige meldingen en bijvoorbeeld klachten brengen zij onder de aandacht van de reguliere meldlijn. De meldingen die ingewikkelder zijn of niet geschikt zijn om direct door te voeren, leggen we aan de gemeenteraad voor. De raad geeft aan met welke projecten zij verder wil en wat belangrijk is. De resultaten van ‘De maand van de deregulering’ komen op deze pagina te staan. Heb je in het formulier jouw e-mailadres opgegeven? Dan ontvang je per e-mail het resultaat.

Wij zijn benieuwd naar je suggesties.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens