Het bestuur van KHN Rheden nodigt jou graag uit voor de ledenbijeenkomst op 28 november in Velp.

Wanneer: Dinsdag 28 november 2023
Tijd: 17.00 tot ca.19.00 uur
Locatie: Hotel Beekhuizen, Beekhuizensweg 72, Velp

Agenda

1. Opening door de voorzitter en voorstellen nieuw bestuurslid Irene Stoevelaar en afscheid van Frits Gelpke Sollewijn als voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ALV 2022
4. Jaarverslag door Martijn, beleidsplan wordt toegelicht
5. Financieel verslag 2022 en begroting 2023 door Sam
6. Nieuws KHN door regiomanager Jan Willem van der Straaten
7. Rondvraag
8. Sluiting

Irene Stoevelaar stelt zichzelf voor en geeft een korte bedrijfspresentatie waarna we afsluiten met een borrel.

Aanmelden

Wij horen graag of je er bij kunt zijn! Meld je aan via rheden@khn.nl.

Graag tot 28 november!