Het bestuur van KHN Deventer nodigt jou van harte uit voor de ledenbijeenkomst en businessavond op 2 november.

Wanneer: Donderdag 2 november 2023
Tijd: 16.30 uur
Waar: No. 11

Aansluitend ben je van harte welkom op de businessavond van De Smaak van Deventer (Grote Kerkhof 38, 7411 KV Deventer).

Aanmelden

Aanmelden voor de algemene ledenvergadering (ALV) + businessavond van de Smaak van Deventer kan via deventer@khn.nl of app naar secretariaat KHN 06 81 92 75 77. In verband met het aanschaffen van de kaarten is aanmelden noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 27 oktober 2023.

Agenda (voorlopige)

1. Opening en mededelingen
2. Terugblik en voortuitblik door Bart Voortman (voorzitter KHN Deventer)
3. Vaststellen notulen ALV 8 februari 2023
4. Financiën
• Vaststellen Begroting 2023
7. Rondvraag
8. Sluiting

De bijlagen worden te zijner tijd nagestuurd. Bekijk hier de volledige uitnodiging.