Het bestuur van KHN Sallandse Heuvelrug e.o. nodigt jou van harte uit voor de algemene ledenvergadering met aansluitend het walking dinner.

Wanneer: Dinsdag 16 april 2024
Tijd:
Ontvangst met koffie/thee vanaf 17.30 uur
Locatie: Tante Stoof, Sanatoriumlaan 6, 7447 PK Hellendoorn

Om 18.00 uur beginnen we met een korte ledenvergadering en vanaf 19.00 uur gaan we over op het walking dinner met een voorgerecht, eveneens bij de Tante Stoof. Aansluitend rijden we met eigen vervoer naar Restaurant in de Tonne waar we ons walking dinner voortzetten met een hoofdgerecht. Voor het nagerecht lopen we naar de Lantaarn . Aan de gezellige bar kan daarna worden geborreld en krijgen we het dessert. Drankjes zijn tot 22.30 uur op kosten van de afdeling, na dit tijdstip zijn de consumpties voor eigen rekening.

Hieronder vind je de agenda van de ALV alsmede de aanmeldingsinstructies.

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen vorige vergadering 21 februari 2023*
4. Financieel verslag (jaarrekening 2023 en begroting 2024)
5. Actueel nieuws gemeenten
6. Actueel nieuws KHN
7. Activiteiten komend jaar
8. BHV-training
9. Bestuurssamenstelling
10. Rondvraag
11. Einde vergadering/begin walking dinner

*Het verslag van deze vergadering kun je opvragen door een mail te sturen aan backoffice@khn.nl o.v.v. Notulen ALV KHN Sallandse Heuvelrug e.o. 21-02-2023.

Wellicht ten overvloede wijzen wij je erop, dat deze avond is bedoeld voor jou als ondernemer en partner of bedrijfsleider, maar niet voor personeelsleden. Deze uitnodiging geldt voor max. twee personen per bedrijf. De kosten voor deze bijeenkomst worden -voor max. 2 personen- betaald uit de kas van KHN Sallandse Heuvelrug e.o.. Indien je met meerdere personen naar de ALV met walking dinner komt, vragen we een eigen bijdrage van € 50,00 per extra deelnemer. Een factuur hiervan ontvang je achteraf.

Aanmelden

Geef bij jouw aanmelding duidelijk aan met hoeveel personen je komt. Opgave kan uiterlijk tot en met vrijdag 12 april aanstaande per mail bij regiomanager Mirjam Boerrigter via m.boerrigter@khn.nl.

Bij vragen kun je ook contact opnemen met Mirjam Boerrigter via m.boerrigter@khn.nl / 06 12 24 85 91.

Wij hopen op een grote betrokkenheid en een goede opkomst!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens