Het is ons genoegen om jou uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering is een belangrijk moment voor ons als bestuur en biedt de gelegenheid om de afgelopen ontwikkelingen te bespreken, onze plannen voor de toekomst te delen en jullie waardevolle input te ontvangen.

Datum: Maandag 4 december 2023
Tijd: 11.00 - 13.00 uur
Locatie: Brasserie De Kroon, Brink 18, 9401 HT Assen

Agenda

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen vorige vergadering*
 • Voorstellen nieuw bestuurslid
 • Beleidsplan en begroting 2024*
 • Samenwerking Kop van Drenthe
 • Update ViA en BiZ
 • Update beleidsstukken + nieuwe overlegvorm gemeente
 • TT Festival
 • Rondvraag
 • We sluiten af met een heerlijke lunch!

*Het verslag van deze vergadering, beleidsplan en begroting 2024 kun je opvragen door een mail te sturen aan backoffice@khn.nl o.v.v. ALV KHN Assen.

Wij moedigen je aan om actief deel te nemen aan deze vergadering en jouw inzichten met ons te delen. Betrokkenheid en feedback zijn van onschatbare waarde voor ons als bestuur. Te gast zijn onder andere Kjeld Vosjan en Demi Makkenga (accountmanager EZ gemeente Assen).

Aanmelden

Graag ontvangen wij jouw aanmelding voor vrijdag 1 december aanstaande via assen@khn.nl. Voor eventuele vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met één van de bestuursleden.

Wij kijken ernaar uit om jullie in grote getale te verwelkomen zodat we samen kunnen werken aan een bruisende horeca in onze stad!