We naderen alweer het eind van 2023; tijd om elkaar informeel bij te praten. Het bestuur van KHN De Wolden nodigt je uit voor de jaarlijkse ledenvergadering met aansluitend een lunch bij Restaurant ’t Wapen van Ruinen.

Wanneer: Vrijdag 24 november 2023
Tijd: Aanvang 11.00 uur, inclusief lunch
Waar: Restaurant ’t Wapen van Ruinen, Brink 17, 7963 AA Ruinen

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen notulen d.d. 25-11-2022*
3. Vaststellen agenda
4. Begroting 2024
5. Beleidsplan 2024*
6. Gemeente
7. Afscheid Roelie Boverhof
8. Rondvraag
9. Sluiting

*De notulen van de vergadering en beleidsplan 2024 kun je opvragen door een mail te sturen aan backoffice@khn.nl o.v.v. ALV De Wolden.

Aanmelden

Laat je ons even weten of je erbij bent? Aanmelden mag via één van de bestuurders, via onze regiomanager Inge Venema-Vogelzang (i.venema-vogelzang@khn.nl / 06 53 42 83 07) of via dewolden@khn.nl.

Graag tot de 24ste!