Het bestuur van KHN Nunspeet nodigt jou van harte uit om aan te sluiten bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Kom gezellig bijpraten met collega’s en laat horen wat er speelt in je bedrijf.

Wanneer: Maandag 27 november 2023
Tijd:
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Joris, Elspeterweg 6, 8071 PA Nunspeet

Agenda

1. Opening
2. Terugblik afgelopen jaar
3. Ingekomen en uitgaande stukken
4. Financiën KHN Nunspeet
5. Nieuwe bestuurders / afscheid voorzitter Alex van Steenbrugge
6. Rondvraag
7. Sluiting

Graag tot dan!