Gezien het maatschappelijk en economisch belang van evenementen voor Zandvoort, wil de gemeente zich ook de komende jaren blijven focussen op een aantrekkelijke evenementenkalender.

In de Toeristische Visie is het belang van kwalitatief hoogwaardige evenementen benoemd.

Het toerisme is de levensader van Zandvoort en er bestaat dan ook een urgentie om deze jaarrond van impulsen te voorzien.

Evenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid, de werkgelegenheid, het leefklimaat en de economische vitaliteit van Zandvoort. Daarnaast verbinden evenementen bewoners, ondernemers en bezoekers.

Het Evenementenbeleid dateert daarentegen uit 2006 en is door een aantal ontwikkelingen de afgelopen jaren verouderd en aan vernieuwing toe.

Bijeenkomst Evenementenbeleid dinsdag 7 november van 9.00 tot 11.00 uur Bij strandpaviljoen Nius

We nodigen jullie graag uit voor een live-sessie met een vertegenwoordiging vanuit (OBZ); KHN, detailhandel, strandpaviljoens, watersportverenigingen, standplaatshouders, hotels, Holland Casino en het Innovatiefonds.

Op dinsdag 7 november van 9.00 tot 11.00 uur ben je van harte welkom in strandpaviljoen NIUS om mee te denken over de actualisatie van het evenementenbeleid (inloop vanaf 8.30 uur).

Deze sessie wordt begeleid door Eduard-Pieter Oud van onderzoeksbureau Respons. Aanmelden voor de live-sessie kan tot en met 27 oktober via cbaas@haarlem.nl.

Mocht je er niet bij kunnen zijn, dan horen we het ook graag zodat we mogelijk een andere vertegenwoordiger kunnen uitnodigen.

Enquête

Mogelijk heb je al iets vernomen over de actualisatie van het evenementenbeleid, bijvoorbeeld via de uitnodiging voor deelname aan de enquête.

Deze enquête is een belangrijk middel om informatie op te halen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuw evenementenbeleid.

Mocht je de enquête nog niet hebben ontvangen of je hebt de enquête nog niet ingevuld, dan kan dit nog tot en met 22 oktober.

Deelnemen aan de enquête kan via de volgende link Evenementenbeleid Zandvoort voor niet-organisatoren (onderzoek-respons.nl)

We hopen jullie te zien op 6 november bij strandpaviljoen NIUS (Boulevard Paulus Loot - strandafgang 5).