28 juni vond er weer een ledenvergadering plaats voor alle leden van KHN Heemskerk bij Twaalfmaat. Wat kwam er zoal ter sprake?

Begin mei heeft de loting van de kermistenten door de notaris plaats gevonden. Brafoer en Laurentz mogen de exploitatie van resp. de grote tent en de kleine tent voeren tijdens de eerstkomende 3 edities vanaf 2024 van de Kermis Heemskerk.

KHN Heemskerk heeft een factuur ontvangen van de gemeente voor afrekening schoonmaak Koningsdag en Kermis 2022 en levert een lijst aan van ondernemers die destijds geopend waren, zodat de gemeente facturen kan opmaken.

Er is uitvoerig gesproken over het gebruik van plastic cups tijdens evenementen.

Vragen die gesteld zijn:

  • - Dient er met muntjes gewerkt gaan worden?
  • - Moet er gebruik gemaakt worden van rPET bekers?
  • - Dienen er (gemeenschappelijke) verzamelpunten georganiseerd worden?
  • - Moet er een milieutoeslag/heffing gerekend worden? Zo ja, hoeveel, €0,25 of € 0,50?
  • - Dient er betaald te worden voor de kartonnen draagtrays? Zo ja, € 1,00?
  • - Mogen de bestaande voorraden verpakkingsmateriaal/bekers e.d. nog gebruikt/opgemaakt worden?

Duidelijk is wel dat het gebruik van hard plastic geen werkbare optie is.

Feit blijft dat de horeca, in nauwe samenwerking met de gemeente, heel veel maatregelen kan nemen, maar dat alles staat of valt bij het feit hoe de bezoeker hiermee omgaat.

Er bestaat derhalve veel onduidelijkheid en besluiten kunnen er nog niet definitief worden genomen. Wellicht kan de gemeente Heemskerk participeren in de oplossing. Ronald en Xander brengen dit ter sprake tijdens het overleg 7 juli tussen vertegenwoordigers van KHN Heemskerk en de BIZ met de burgemeester Luijten en de wethouder.

De eerstkomende Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen van KHN Heemskerk vindt plaats op: Woensdag 27 september om 10:00 uur, noteer de datum vast in je agenda!

Het verslag van deze vergadering kun je opvragen door een mail te sturen aan backoffice@khn.nl.