Op woensdag 22 september vond het bestuurlijk overleg kust plaats. Deelnemers waren onder meer gedeputeerde Cees Loggen, wethouders c.q. burgemeesters van acht gemeenten, directeur RWS, bestuurders van de waterschappen, ANWB en natuurorganisaties.

Onderstaand een overzicht van de belanrijkste besproken punten:

  1. Voorkomend uit een opdracht in het Kustpact heeft het Kadaster een monitoring gedaan van ‘recreatieve bebouwing in de kuststrook’. Opvallend was dat het Kadaster in zijn monitoring kwam tot 173 strandpaviljoens in Noord-Holland, terwijl er volgens onze eigen database sprake is van 116. Ik heb gevraagd om duidelijkheid te geven waar het verschil vandaan komt. Dit wordt uitgezocht.
  1. Er werden updates gegeven van de samenwerkingsagenda. Voor ons is de 1-loketfunctie van belang. De vergadering heeft ingestemd met een tussenoplossing tot de Omgevingswet van kracht gaat worden (daarin wordt al voorzien in deze problematiek, als het goed is). Afgesproken is dat er een duidelijk overzicht komt van alle ambtenaren en afdelingen in relatie tot aan te vragen vergunningen voor bijvoorbeeld evenementen.
  1. De ANWB heeft een ‘kustbelevingsonderzoek’ uitgevoerd. De Noord-Hollandse kust scoort uitstekend, maar het onderzoek had vooral betrekking op de natuurwaarden. Volg deze link om de resultaten van het onderzoek te lezen.
  1. Er is gesproken over de overwintering van seizoenspaviljoens. Zowel Bas Knapp (bestuurder namens Rijnland) als Rob Veenman (bestuurder namens HHNK) waren in de vergadering aanwezig. Ik heb nogmaals benadrukt dat de voorwaarden die Rijnland stelt onredelijk zijn en dat er allerlei (juridische) haken en ogen aanzitten. Noodzakelijk om met Bas Knapp verder te praten voordat er kan worden ingestemd.
  1. Er zit weinig voortgang in de bestuurlijk overleggen omdat de zaak vastloopt in de ambtelijke voorbereiding. Het is al langer duidelijk dat vrijwel alle gemeenten geen tijd, capaciteit en prioriteit beschikbaar stellen om afspraken na te komen, onderwerpen uit te werken en het BO voor te bereiden. De stakeholders, waaronder wij als ondernemers, willen wel graag vooruit. Nagedacht wordt nu over een gewijzigde opzet, met nog maar 1 BO per jaar en ambtelijke voorbereiding daarvan op specifieke thema’s en projecten.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens