Op maandag 27 september heeft het bestuur van KHN Beverwijk vergaderd in Brasserie Klein Zwitserland in Wijk aan Zee.

Wat kwam er zoal ter sprake?

Activiteiten en algemene ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal worden gehouden bij Podiumcafé Toos, Parallelweg 7 in Beverwijk en wel op maandag 25 oktober a.s. Programma: 12.30-14.30 uur: vergadering met lunch mét een presentatie door Value2U. Deze presentatie gaat over hoe je teveel betaalde loonpremies kan terugvorderen over de afgelopen 5 jaar.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In juni heeft het bestuur een brief geschreven naar de politieke partijen om aandacht te vragen voor de horeca in hun verkiezingsprogramma. Het bestuur is actief aan de slag gegaan om onze punten onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen, zoals o.a.: herstel economie na corona, veiligheid, openingstijden, nieuwe Alcoholwet, eerlijk speelveld en arbeidsmarkt.

Herstel- en stimuleringsfonds gemeente

Het bestuur heeft voor het herstelfonds drie voorstellen ingediend om aanspraak te kunnen maken op een subsidie voor de horeca. De toetsingscommissie heeft gekozen om een subsidie te verlenen van bijna 30.000,- euro voor het aanbieden van vouchers aan een groep nog te kiezen inwoners van de gemeente Beverwijk. Deze vouchers kunnen worden besteed in de horeca. Gedacht wordt aan onderwijzers en overig personeel op het lager en voortgezet onderwijs een voucher aan te bieden.

Gemeentelijk overleg

Tijdens de afgelopen periode zijn er regelmatige korte overleggen (vinger-aan-de-polsgesprekken) geweest met de gemeente. Onderwerp van gesprek is o.a. de verruiming van de terrassen. En de evenementen staan ook op de agenda: wat is er mogelijk de komende maanden en onder welke voorwaarden? De feestweek van volgend jaar is verplaatst naar eind juni i.p.v. augustus.

Ledenvoordelen

Bekijk de speciale ledenvoordelen in corona-tijd. Bekijk hier ook de andere ledenvoordelen.
Nieuwsvoorziening via www.khn.nl en de nieuwsbrieven.

Nieuwsvoorziening via www.khn.nl en de nieuwsbrieven. KHN volgt de officiële berichten van de Rijksoverheid via RVO.nl en de diverse kamerbrieven.

Volgende bestuursvergadering

De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. De eerstvolgende bestuursvergadering is op maandag 6 december om 10.00 uur bij een nog nader te bepalen locatie. Je bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Vergaderschema 2021 KHN Beverwijk

  • Maandag 25 oktober: Algemene ledenvergadering
  • Maandag 6 december 10.00 uur: Bestuursvergadering

Heb je onderwerpen die je in wilt brengen? Laat het ons weten via beverwijk@khn.nl.

Heb je onze Facebook pagina al geliked?

Het bestuur van KHN Beverwijk bestaat uit:
Steff van der Zon (voorzitter), Elles Poncin (secretaris), Jeroen Broekkamp (penningmeester), Alex Oerlemans, Stef Klijn, Tayor van Marrelo, Mélinda van Heyningen (aspirant-bestuurslid) en Nick Hoogerwerf (aspirant-bestuurslid)

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens