3 juli vond er weer een ledenvergadering plaats voor alle leden van KHN Amstelland. Wat kwam er zoal ter sprake?

KHN Amstelland vergadert om toerbeurt in een van de 5 gemeenten, dit keer waren we te gast bij het in januari geopende Lola’s in Diemen op het Herman Broodhof.

Voor de gelegenheid bracht voorzitter Daan Kroone speciaalbiertjes mee uit eigen brouwerij met de toepasselijke naam ¡Lola!

Onderwerpen op de agenda waren o.a. de ontwikkelingen binnen de verschillende gemeenten. Zo zijn er een aantal wisselingen van gemeentebestuurders en ambtenaren waar contact mee gezocht is of nog gaat worden om belangrijke onderwerpen voor de horeca onder de aandacht te brengen. Er was aandacht voor de personeelsproblematiek en dan met name het tekort aan vakkrachten. Er werd gesproken over het mogelijk opzetten van een ‘lokaal mandje’ waarbij je personeel aan elkaar kan ‘overdragen’.

Uiteraard werden ook de financiën en bestuurszaken besproken. De begroting 2023 en het uitgebreide verslag van deze vergadering zijn op te vragen via backoffice@khn.nl .

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 14 september van 14:00 tot 16:00 uur. Noteer de datum vast in je agenda, de uitnodiging volgt.