Op vrijdag 13 november jl. heeft het bestuur van KHN Zandvoort online vergaderd.

Precario
We blijven alert op precario. Een van onze bestuursleden heeft ingesproken tijdens de commissievergadering en binnenkort zal e.e.a. ook behandeld worden in de Raad.

Er wordt vanuit de gemeente ook gewerkt aan de verzoeken die KHN Zandvoort een tijd terug indiende en in de afgelopen tijd heeft geactualiseerd en naar de gemeente heeft gestuurd, zie deze brief. KHN wil graag dat de m2-prijs voor precario omlaag gaat en dat de zonering voor het prijsniveau aangepast wordt naar de veranderde situaties in de gemeente: bij de zes jaar geleden vastgestelde terrassennota is bepaald dat Zandvoort aantrekkelijk moet blijven voor bezoekers en inwoners door o.a. het gebruik van terrassen te stimuleren. Terrassen verlevendigen het straatbeeld en bevorderen het woon- en leefgenot.

Themabijeenkomst algemene ledenvergadering (ALV)
De themabijeenkomst algemene ledenvergadering zou worden gehouden op dinsdag 10 november, maar door corona ging deze niet door.

Omdat er een ALV nodig is om o.a. de financiën van de afdeling goed te keuren, zal er nu een digitale alv gehouden worden en wel op dinsdag 8 december om 15.00 uur, met daarna om 16.00 uur een digitale borrel. Iedere deelnemer aan de vergadering ontvangt vooraf een lekker borrelpakket, geef je dus op!
Als het mogelijk is, zal in het voorjaar van 2021 een uitgebreidere ALV gehouden worden.

Corona/huurverlaging
Het is niet alleen de horeca met wie het slecht gaat, de hele detailhandel loopt gevaar en dit moet door de ondernemers samen opgelost worden, o.a. daar waar mogelijk, het bespreekbaar maken van (tijdelijke) huurverlaging. Zie hier tips voor een gesprek met je verhuurder. Meer vragen over deze coronatijd, kijk hier.
Streven van iedereen is leegstand te voorkomen en zoveel mogelijk horeca en detailhandel aanwezig laten zijn na de winter.

Nieuws KHN
KHN organiseert enkele digitale workshops. Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat hier.

Er komt in 2021 geen live Horecava, maar wel zal op 1 februari een Horeca online limited edition gehouden worden. Zie hier. Houd de berichtgeving in de gaten!

VERGADERSCHEMA 2020

Dinsdag 8 december 14.00 uur: digitale bestuursvergadering
Dinsdag 8 december 15.00 uur: digitale ALV
Dinsdag 8 december 15.30 uur: digitale borrel na de ALV
Maandag 14 december: Ledenraad

Heb je onze Facebookpagina al geliked?

Coronanieuws? www.khn.nl/corona
Webpagina KHN Zandvoort: www.khn.nl/zandvoort
Webpagina strand: www.khn.nl/strandbelangen

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens