Graag vragen wij jullie aandacht voor de dienstverlening van het Regionaal mobiliteitsteam Haaglanden. Zij proberen vroegtijdig en pro- actief in contact te komen met ondernemers/ MKB'ers die problemen ervaren.

  • Door de terugbetaling van de corona steunmaatregelen
  • Doordat zij een stagnatie in hun bedrijfsvoering ervaren
  • Of juist hun huidige medewerkers de juiste kwalificaties willen bijbrengen richting duurzaam werk in de toekomst
  • Of een andere arbeidsmarkt-vraag hebben

Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden biedt ondersteuning aan werkgevers en zzp’ers.

Wat biedt het RMT Haaglanden?

Het RMT Haaglanden biedt organisaties kosteloze ondersteuning om personeel van werk naar werk te begeleiden, of bij de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel binnen te halen of bij- of om te scholen.

Wie vormen het RMT Haaglanden?

Het Regionaal Mobiliteitsteam Haaglanden is een regionale netwerksamenwerking van sociale partners, gemeenten, UWV, werkgeversorganisaties, onderwijs en SBB dat voor werknemers, werkzoekenden en ondernemers in de regio Haaglanden een soepele overgang naar (nieuw) werk mogelijk maakt.

Marlies Zuyderwijk T: 06-52699242 E: marlies.zuyderwijk@uwv.nl
Allison Pinas T: 06-29667118 E: allison.pinas@denhaag.nl

Adviseurs Werkgeversdienstverlening Adviseur Werkgeversdienstverlening
RMT Haaglanden RMT Haaglanden

Lees hier een artikel over de recessie en horeca.