Jasper Roord - voorzitter van de Nederlandse Kust Vereniging (NKV) - gaf tijdens de congresdagen in Den Helder presentaties over de ontwikkelingen in de strandsector.

De benodigde verbetering van rechtspositie van strandpaviljoens, de wens om te investeren in duurzaamheid en de constatering dat wensen en doelen van ondernemers op het strand dichter bij wensen en doelen van natuurorganisaties en overheden dichter bij elkaar liggen dan we denken.

Strand Nederland organiseerde sinds 3 jaar een organisatorisch uitstekend congres en presenteerde een mooi scala aan sprekers en workshops. Dat het strand populair is bij de inwoners van Nederland en bezoekers uit het buitenland moge duidelijk zijn. Hoe gaan we om met de toename in bezoekers in de komende jaren en hoe borgen we de bescherming van de natuur. Verscheidene onderwerpen kwamen aan bod.

Op vrijdag gaven Frank de Reu en Leo van Vliet een verdieping in de inkijk in de rechtspositie van strandondernemers. Die moet beter georganiseerd worden en doordat de verbetering van de rechtspositie investeringen in duurzame ontwikkelingen veel meer mogelijk maakt is een startnotitie opgesteld waar samen met het ministerie van economische zaken en andere belanghebbende partijen gewerkt gaat worden hoe dit verder vorm te geven. Namens de strandpaviljoens in Nederland zullen NKV, Strand Nederland en Koninklijke Horeca Nederland de gesprekken bijwonen.

Op de website van Strand Nederland is een verslag gemaakt van de 2 dagen en een overzicht geplaatst van de gegeven presentaties waaronder de inleiding NKV door Jasper Roord en de rechtspositie strandpaviljoens door Frank de Reu en Leo van Vliet.

Meer informatie over de belangen van strandondernemers vind je op www.khn.nl/strandbelangen.