Het bestuur van KHN Doetinchem nodigt jou van harte uit voor de algemene ledenvergadering op 27 november. We zijn deze keer te gast bij Stadion de Vijverberg.

Wanneer: Maandag 27 november 2023
Tijd: Inloop 17.45 uur en aanvang 18.00 uur
Locatie: Stadion De Vijverberg, Lijsterbeslaan 101-A, 7004 GN Doetinchem

Het diner vindt plaats van 18.45 - 19.45 uur. Om 20.00 uur kan er live gekeken worden naar de wedstrijd De Graafschap - Dordrecht.

Agenda

1. Opening
Opening door Gert-Jan Spit - voorzitter
2. Vaststelling agenda
3. Concept notulen ALV 2022
4. Jaarverslag 2023
5. Financieel verslag 2022 en begroting 2024
Penningmeester Pascal van der Beek
6. Gemeente Doetinchem nieuws
7. Nieuws KHN
Regiomanager Jan Willem van der Straten
8. Rondvraag
9. Sluiting

ALV KHN Doetinchem