Het bestuur van KHN Fryske Marren nodigt jou van harte uit om op maandag 13 november aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering.

Het is hoog tijd om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten, maar we staan ook heel even stil bij bestuurlijke onderwerpen. Bovendien komt Kor van der Meulen - voorzitter van KHN Fryslân - vertellen hoe KHN in Fryslan gaat veranderen naar een Netwerk.

Wat: Algemene Ledenvergadering (ALV) KHN Fryske Marren
Wanneer: Maandag 13 november 2023
Tijd: 10.00 tot circa 12.30 uur
Waar: Kameleondorp, Koailân 2, 8493 LA Terherne
Lunch: Aansluitend is er vanaf circa 12.00 uur een netwerklunch

Agenda

1. Opening en welkom
2. Mededelingen en actueel nieuws KHN Fryske Marren
3. Korte terugblik en vooruitblik
4. Bestuurswisseling

Aftredend en niet herkiesbaar

  • Jetze Heeres, Wapen van Langweer te Langweer, voorzitter
  • Geeske Wiendels, Hotel Jans te Rijs, secretaris

Toetredend

  • Het bestuur stelt voor om Yodi Vellinga van ‘t Salt Terherne te benoemen als voorzitter
  • Het bestuur stelt voor om Marloes Valkenburg van de Klokkenstoel Goingarijp te benoemen als secretaris
  • Het bestuur stelt voor Fred Wielinga van Bistro Fred Joure te benoemen als algemeen bestuurslid
  • Het bestuur stelt voor Suzanne Kloosterman van ‘t Schippershuis, Tsjerke en Kameleondorp Terherne te benoemen als bestuursadviseur

Ongewijzigd

  • Frank Plantinga, Cafetaria ’t Hoekje Langweer, Penningmeester
  • Frans Heesen, Tjongervallei Delfstrahuizen, Algemeen bestuurslid

Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij de huidige secretaris van het bestuur via info@hoteljans.nl.

5. Jaarrekening 2022
6. Kascontrole commissie
7. Begroting 2023
8. Presentatie Kor van der Meulen Horeca Netwerk Fryslan
9. Rondleiding Kameleondorp
10. Lunch (graag dieetwensen doorgeven bij de aanmelding voor de vergadering)

Vergeet je warme jas niet, sommige delen van de vergadering en de rondleiding zijn niet verwarmd!

Aanmelden

Fijn als we jouw aanmelding ontvangen in verband met het reserveren van de lunch. Je kunt je aanmelden uiterlijk vrijdag 10 november aanstaande met opgave van het aantal personen en eventuele dieetwensen via info@hoteljans.nl.

Graag zien we jou 13 november!