De verplichte belasting op eenmalige plastic wegwerpbekers en -bakjes bij consumptie onderweg is voorlopig van de baan. Ook verruimt het kabinet tijdelijk de mogelijkheden om gasten toch nog kartonnen bekers en bakjes met maximaal 5% plastic (onder bepaalde voorwaarden) mee te geven bij consumptie ter plaatse. De inspectie controleert vanaf januari niet (meer) op bovenstaande twee punten. Zo blijkt uit de brief die staatssecretaris Heijnen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In oktober nam de Tweede Kamer twee moties aan voor afschaffing van de plastictaks en het toestaan van papieren bakjes met maximaal 5% plastic coating, mede door lobby van KHN (Lees: Meerderheid Tweede Kamer stemt voor afschaffing van de… | KHN en Meerderheid Kamer stemt voor verruiming definitie hoogwaardige… | KHN). De staatssecretaris heeft in een Kamerbrief die 14 december is gepubliceerd aangegeven hoe ze met deze moties om zal gaan.

Regels blijven staan, voorlopig geen handhaving

De staatssecretaris schaft de heffing op wegwerpplastic voor ‘on the go’ niet af, maar draagt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op om de regel vanaf 1 januari 2024 tijdelijk niet meer te handhaven. Dat komt er in feite op neer dat jij zelf kan bepalen of je de toeslag heft of niet. Het blijft wel verplicht om gasten een herbruikbaar alternatief aan te bieden of toe te staan dat gasten hun eigen bakje of beker meenemen. De ILT zal dat dus wel handhaven.

Verruiming wetgeving bij consumptie ter plaatse

In het verlengde van de beslissing om de plastic heffing tijdelijk niet meer te controleren, verruimt het kabinet tijdelijk ook de mogelijkheden om klanten eenmalige bekers en bakjes te geven bij consumptie ter plaatse. Hierbij gaat het om verpakkingen die maar voor een klein deel van plastic zijn (max 5%), die 100% kunnen worden gerecycled en waarbij aantoonbaar aan de in de regeling gestelde inzamelpercentages van 75% wordt voldaan. Het gaat hier met name om kartonnen verpakkingen met een plastic coating zoals koffiebekers, ijsbakjes of frietbakjes.

Wil je als ondernemer gebruik blijven maken van dit soort bekers en bakjes? Binnenkort volgt meer informatie over de voorwaarden rond recycling en inzameling.

Oproep van kabinet om regels te volgen

De staatssecretaris roept wel op om de regels te blijven volgen. We moeten immers toe naar een serieuze reductie van wegwerpplastics op basis van Europese regels, geeft zij aan.

In 2024 wordt de regelgeving geëvalueerd. In deze evaluatie wordt ook kritisch gekeken naar de meerprijs bij consumptie onderweg en de uitzondering bij consumptie ter plaatse. Een nieuw kabinet kan de resultaten van deze evaluatie meenemen in een besluit over de moties en de regelgeving op basis daarvan aanpassen.

Download onderaan deze pagina de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie

Op de website https://minderwegwerpplastic.n... kun je alle informatie vinden over de nieuwe wetgeving. Op deze site staat ook een Q en A.

Het ministerie van I&W organiseert op woensdag 20 december van 9:30 tot 11:00 uur en dinsdag 23 januari 2024 van 15:00 tot 16:30 uur tweemaal hetzelfde webinar over de regelgeving wegwerpplastic. Tijdens dit webinar gaat het ministerie in op wat dit voor jou in de praktijk betekent. Ze geven hierbij praktijkvoorbeelden en beantwoorden meestgestelde vragen over het verbod op plastic wegwerpbekers en -bakjes bij consumptie ter plaatse vanaf 1 januari 2024. Via deze link kun je je aanmelden voor het webinar.

Vervolg moties omtrent regelgeving wegwerpplastics

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens