Woensdag 29 maart vond de bestuursvergadering/algemene ledenvergadering plaats van KHN Heemskerk bij Restaurant Twaalfmaat. Er werd onder andere gesproken over het ‘Duurzaam Dorpsfeest Heemskerk’ en over de loting exploitatie Kermistenten.

Aangezien er vanaf 1 januari 2024 geen single use plastic cups meer gebruikt mogen worden, zal er actie ondernomen moeten worden. Vragen zijn: Moet er gebruik gemaakt worden van rPET bekers, moeten er verzamelpunten georganiseerd worden, gaan we gebruik maken van spandoeken of iets dergelijks, moet er statiegeld of een milieuheffing/toeslag gerekend worden? Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid. Wellicht kan de gemeente Heemskerk participeren in een oplossing. Dit is als extra agendapunt opgenomen voor het Bestuurlijk Overleg met de gemeente Heemskerk, welke aansluitend op de bestuurs- en algemene ledenvergadering plaats vond.

Loting exploitatie Kermistenten 10 mei 2023
De concept voorwaarden van de inschrijving vergunning Kermistenten loting 2024 zijn door een jurist bekeken. Aanpassingen op de bestaande voorwaarden zijn onder andere dat de kandidaten binnen het BIZ gebied van de gemeente Heemskerk dienen te vallen en dat de gemeente Heemskerk eindverantwoordelijk is over hoe een langdurige relatie in elkaar zit. De concept voorwaarden worden, ter controle, naar de aanwezigen gemaild. Zodra deze gecontroleerd en goedgekeurd zijn, worden deze definitief gemaakt. De loting zal plaatvinden op woensdag 10 mei 2023 om 10.00 uur bij notaris Janssen en Van Commenee.

Verder werd er gesproken over de verdeelsleutel van de schoonmaakkosten van Koningsnacht-/dag en Kermis 2022 en de omgang met openstaande debiteuren. Tevens was er omwille van de tijd een kort rondje nieuws en actualiteiten KHN. In bijgaand verslag met bijlagen (voorwaarden loting, ondernemingen factuur schoonmaakkosten, duurzaam dorpsfeest) lees je alle informatie.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens