Het rijk heeft via de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) een budget beschikbaar gesteld aan de gemeente Schiedam. Heb jij extra kosten moeten maken voor het controleren van het corona toegangsbewijs? Maak dan gebruik van deze regeling.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is op verschillende plekken een corona toegangsbewijs verplicht. Horecaondernemers, culturele instellingen en sportverenigingen moeten deze controle uitvoeren en maken hierdoor extra kosten. Bijvoorbeeld voor het inzetten van extra personeel en materiële kosten.

Hiervoor kun je de subsidie gebruiken:

 • Het dekken van personeelskosten (hieronder valt loon, vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten, sociale zekerheidslasten, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers);
 • Het dekken van materiële kosten (hieronder valt apparatuur om de scans uit te voeren).

Dit zijn de voorwaarden voor de subsidie:

 • Je kunt alleen een subsidie aanvragen als horecabedrijf, sportvereniging, cultuurinstelling of andere onderneming, die op grond van de tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 verplicht is de bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs.
 • Je kunt de subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten die je noodzakelijk hebt moeten maken in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.
 • Je kunt een subsidie aanvragen voor maximaal 100% van de gemaakte kosten met een maximum van € 10.000 per aanvrager, per locatie.
 • Je kunt de subsidie één keer aanvragen.
 • Je kunt de subsidie aanvragen tot en met 15 januari 2022.

Dit is belangrijk voor jou om te weten:

 • De subsidiepot bedraagt € 204.147,08.
 • Gemeente Schiedam verzamelt alle aanvragen. Als het totaalbedrag het subsidieplafond overschrijdt, dan verdelen we de subsidiepot evenredig (naar rato).
 • Het college neemt een besluit over jouw aanvraag voor 31 januari 2022.
 • Het college beoordeelt of de gemaakte kosten noodzakelijk zijn.
 • Het college beoordeelt alleen volledige aanvragen. Het aanvraagformulier moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld en je hebt de gevraagde documenten meegestuurd.
 • Je bent verplicht mee te werken bij een steekproefcontrole om te beoordelen of de subsidie daadwerkelijk is besteed waarvoor je de subsidie hebt aangevraagd.
 • Als uit de controle blijkt dat je de subsidie niet hebt besteed waarvoor je de subsidie hebt aangevraagd, dan kan de gemeente de subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken.
 • Als je een bijdrage krijgt voor de gemaakte kosten vanuit een regeling van een andere overheid, dan houdt de gemeente hier rekening mee bij het toekennen van de subsidie.
 • Als je na vaststelling van de subsidie een bijdrage krijgt vanuit een regeling van een andere overheid, kan de gemeente de vaststelling herzien.

Dit heb je nodig om de subsidie aan te vragen:

 • Bij personeelskosten: een omschrijving en totaalbedrag van de kosten, de periode waarin deze kosten zijn gemaakt, het loonstrookje of de factuur ter onderbouwing.
 • Bij de materiële kosten: een omschrijving en totaalbedrag van de kosten, de periode waarin deze kosten zijn gemaakt, de factuur van de aanschaf ter onderbouwing.

Aanvraagformulier

Kijk voor meer informatie en het downloaden van het aanvraagformulier op de website van de gemeente Schiedam 'Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen'.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met gemeente Schiedam. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 14010 of via contact@schiedam.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens