Gemeente Amersfoort geeft gehoor aan de oproep van verschillende stadsgenoten dat er meer openbare toiletten nodig zijn, vooral in het centrum en de winkelcentra van de stad.

Het college van B&W stemde in met een toiletplan om in de komende jaren minimaal vijf nieuwe, openbare toiletten te realiseren. De toiletten zijn voor iedereen toegankelijk, dus ook voor inwoners en bezoekers met een beperking. In de periode 2023 – 2026 reserveert de gemeente hiervoor jaarlijks budget.

Wethouder Micheline Paffen: “Ik ben heel blij dat we een stap dichter komen om Amersfoort nog toegankelijker te maken. Amersfoort is een inclusieve stad. Een toilet is een basisvoorziening voor iedereen. Zo kunnen mensen zich vrij voelen om op alle momenten van de dag een bezoek te brengen aan onze mooie binnenstad."

Op dit moment heeft het centrum van Amersfoort slechts 1 openbaar toilet bij de Joriskerk op de Hof dat 24/7 toegankelijk is voor iedereen. Bewoners met een beperking hebben regelmatig geklaagd bij de gemeente. Het gebrek aan openbare en toegankelijke toiletten is een probleem en het leidt ertoe dat mensen met een beperking of chronische ziekte niet graag naar het centrum komen. Ook verschillende ondernemers hebben bij de gemeente aangegeven dat er meer behoefte is aan openbare toiletten in het centrum.

Toiletbehoefte

‘Meer toiletten betekent: minder eenzaamheid en sociaal isolement, meer zelfredzaamheid en minder zorgkosten. Maar ook meer gastvrijheid, een aantrekkelijke stad en mensen die langer in een winkelgebied verblijven. Dit biedt ook economische kansen. Zo realiseren we maatschappelijke impact, een win-winsituatie’, zegt de Toiletalliantie, een organisatie die zich inzet voor voldoende toiletten. In het coalitieakkoord sprak het college al uit dat zij meer openbare toiletten wilden. Met de vaststelling van het toiletplan kan dit jaar worden gestart met de uitwerking van dit voornemen.

Waar de nieuw te realiseren toiletten precies komen wil de gemeente samen met inwoners en ondernemers uit de stad bepalen. De gemeente wil nog dit jaar starten met de voorbereidingen, participatie met inwoners en ondernemers en zo snel mogelijk het aantal openbare toegankelijke toiletten uit te breiden.

App Hoge Nood

Om dit te realiseren is het nodig om voldoende plekken aan te wijzen in de stad waar bezoekers gebruik kunnen maken van het toilet. Wij willen dan ook in beeld brengen wat de huidige mogelijkheden voor bezoekers zijn, om gebruik te kunnen maken van een toilet in Amersfoort. Meer openbare toiletten maken de omgeving niet alleen aantrekkelijker en gastvrijer voor een langer verblijf, maar het voorkomt ook dat mensen gezondheidsproblemen ontwikkelen/verergeren (door ophouden en minder drinken) en ongelukjes. Daarnaast kan het tekort aan openbare toiletten mensen ervan weerhouden de deur uit te gaan.

De HogeNood app helpt je om zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde toilet te vinden met je smartphone, laat je de route naar het toilet zien en geeft voorzieningen weer, bijvoorbeeld of een toilet toegankelijk is voor iemand in een rolstoel.
Meer informatie: www.hogenood.nl?

Meld je aan en doe mee!

Dat kan via het aanmeldformulier op de website van HogeNood: https://www.hogenood.nl/toilet-toevoegen. Wanneer je je aanmeldt, vragen wij je bij het vak ‘Werk je samen met een gemeente?’ de koppelcode 3Jz1 in te vullen. Samen met de app HogeNood willen wij deze locaties in kaart brengen, waarbij je je als onderneming of horecagelegenheid voor kunt aanmelden.

Bij het aanmelden kun je aangeven over welke faciliteiten jouw toilet beschikt en of er kosten verbonden zijn aan het gebruik. Verder is het alleen nodig om adresgegevens in te vullen en de openingstijden van jouw zaak.

Wij hopen dat zoveel mogelijk ondernemers hun toilet aanmelden, zodat wij samen Amersfoort nog aantrekkelijker kunnen maken voor bezoekers.