Graag schrijven we een algemene ledenvergadering uit zodat wij het onderwerp 'continuïteit KHN Bernheze' met elkaar kunnen bespreken. Uiteraard ook aandacht voor verslag penningmeester en het verenigingsnieuws door regiomanager Casimir Stahlecker.

Wanneer: maandag 20 november
Tijd:
09.30 uur (inloop 09.15 uur)
Waar:
Pannenkoekenhuis de Koekenbakkers

Lees hieronder stuk van onze voorzitter Jeroen Verhoeven:

Beste horeca collega’s.

In december 2015, inmiddels alweer bijna 8 jaar geleden ben ik, Jeroen Verhoeven, tijdens de ALV aangesteld als voorzitter van KHN Bernheze.

Op dat moment was ik zowel geen lid van KHN als ook niet actief in de horeca. Wel waren we toen al gestart met onze B&B, echter met nog maar 1 kamer. Inmiddels zijn we 8 jaar verder en hebben we zowel thuis een florerend horeca bedrijf en ben ik inmiddels alweer 7 jaar werkzaam voor Meyer Horeca groep. Ook zijn we alweer enige tijd KHN lid, kortom je kunt wel stellen dat ik gegrepen ben door het horeca virus.

Tijdens de voorgaande ALV heb ik te kennen gegeven dat het tijd is dat iemand anders het stokje van mij gaat overnemen. We zijn een jaar verder en nu toch echt zo ver dat ik per einde jaar stop als KHN bestuurslid en voorzitter van de lokale afdeling Bernheze.

Helaas hebben zich, ook na herhaaldelijke oproepen, nog geen nieuwe kandidaten gemeld voor het bestuur en blijft enkel Mark van Puijenbroek (nu penningmeester) over als bestuurslid.

Zoals iedereen wellicht gehoord heeft stopt ook Alina van Marsbergen per einde jaar, na 18 jaar van enorme betrokkenheid en inzet.

KHN zijn we samen daarom nogmaals een uitdrukkelijke oproep om je aan te melden als bestuurslid/voorzitter. Enkele keren per jaar vergaderen en contact onderhouden met de gemeente als belangrijkste taak, hoeft echt niet heel veel tijd te kosten. Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat het goede en constructieve contact wat er nu is met onze gemeente in stand blijft, in ieders belang.

Graag schrijven we een ALV uit zodat wij bovenstaande onderwerp “continuïteit KHN Bernheze” met elkaar kunnen bespreken. Uiteraard ook aandacht voor verslag penningmeester en het verenigingsnieuws door regiomanager Casimir Stahlecker.

De opties die resteren zijn:

Optie 1 Minimaal drie kandidaten (leden) geven het bestuur met nieuwe elan.
Er volgt in januari 2024 een ALV, rooster af- en aantreden, overdracht, KvK wijziging doorvoeren. Nieuw bestuur treedt aan in januari en KHN Bernheze blijft actieve afdeling.

Optie 2 Harmoniseren met een collega afdeling binnen de regio
Door wie en hoe worden onze belangen van de afdeling Bernheze behartigd. De voor- en nadelen willen wij graag voorleggen. Vervolgens is er een besluit tot opheffing rechtspersoonlijkheid afdeling (model afdelingsstatuten art. 18 lid 4). Leden worden samengevoegd tot één actieve afdeling.

Optie 3 ‘Ontslag’ huidige bestuurders, besluit tot opheffing rechtspersoonlijkheid afdeling (model afdelingsstatuten art. 18 lid 4)
De leden van KHN Bernheze zijn niet meer verenigd onder de naam van KHN. Er volgt vandaag een goedkeuring vereffening inclusief bestemmingsvoorstel evt. batig saldo na opheffen. Benoemen aangever opheffing bij KvK (dat moet een afdelingsbestuurder zijn. Is deze er niet dan stellen we voor dat het een LB-lid wordt i.p.v. (dure) notaris.

Ben erbij de 20e en laat je stem horen, meld je aan via bernheze@khn.nl

Met gastvrije groet,

Jeroen Verhoeven
Mede namens Mark en Alina