Hierbij nodigen wij onze leden en partners uit voor de algemene ledenvergadering voor KHN Sint-Michielsgestel. Naast het verslag, vanuit het afdelingsbestuur en KHN landelijk, horen wij graag hoe het met jullie gaat! Waar liggen uitdagingen of kansen en hoe verder in 2024.

Aansluitend is er een kijkje in de keuken bij De Pimpernel “wie van ons bakt de lekkerste pannenkoek”? Ben je erbij en ga ook jij aan de slag met een lekkere bak-creatie. Alle ingrediënten voor een nuttige en gezellige ochtend!

Wanneer: Dinsdag 21 november 2023
Tijd: Inloop 11.15 uur (start ALV 11.30 uur)
Waar: Pannekoekenhuys De Pimpernel, Werstkant 17, 5258 TC Berlicum

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergadering
4. Financieel verslag en concept begroting
5. Verenigingszaken KHN door regiomanager Casimir Stahlecker
6. Bestuurszaken
6.1 Voortgang KHN Sint-Michielsgestel door de voorzitter
6.2 Waar mogen wij ons als bestuur & samen komend jaar op inzetten
7. Rondvraag en sluiting

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sintmichielsgestel@khn.nl. Laat snel van je horen of je erbij bent met 1 of 2 personen!

Rond de klok van 12:00 uur wordt de vergadering gesloten en gaan wij samen de keuken in. Een leuke ochtend en de ideale gelegenheid om je collega's beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Heb je een vraag, actualiteit of relevant nieuws welke je graag wilt delen? Dit horen wij uiteraard graag, mail dit aan ons secretariaat via sintmichielsgestel@khn.nl, dan kunnen wij er tijdens de vergadering aandacht aan geven.

Wil jij ook op de hoogte zijn van het laatste nieuws en actuele ontwikkelingen, zeker komen!
Wij verwelkomen jullie graag op 21 november.