Deze algemene ledenvergadering staat in het teken van het bijpraten over diverse zaken betreffende horeca.

De heer Lassche van de gemeente zal ons meenemen in de organisatie voor Koningsdag en alles wat daarbij komt kijken.

Tevens is na de agenda een mogelijkheid elkaar informeel te leren kennen en in gesprek te gaan met elkaar.

Wanneer: Donderdag 7 december 2023
Tijd:
11 uur
Waar:
Hotel Emmen, van der Valk te Emmen

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen notulen d.d. 1-12-2022
3. Vaststellen agenda
4. Begroting 2024
5. Beleidsplan 2024
6. Horecavisie / terrassen beleid
7. Koningsdag, uitleg door Harm Lassche, gemeente
8. W.v.t.t.k.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Het verslag, beleidsplan en de begroting zijn in te zien bij de ambtelijk secretaris via emmen@khn.nl en worden in de vergadering uitgereikt.

We verwelkomen je graag op 7 december aanstaande.