Wat hebben wij gedaan in 2022, waar liggen uitdagingen en hoe verder? Wil jij ook op de hoogte zijn van het laatste nieuws en actuele ontwikkelingen, zeker komen!

Het bestuur van KHN Regio Breda nodigt jou van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Via Peter van Belle - secretaris KHN Regio Breda - ontvang je via de appgroep de uitnodiging voor deze bijeenkomst. We zijn deze keer te gast bij MADDOX.

Wanneer: Maandag 20 november 2023
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Maddox, Grote Markt 45, 4811 XP Breda

Agenda

1. Opening
2. Bespreking verslag van de afgelopen ALV (op te vragen bij de secretaris)
3. Jaarstukken (op te vragen bij de secretaris)
4. Besluit om de jaarlijkse extra afdelingsbijdrage op € 35,- te handhaven
5. Bespreking van de activiteiten 2023 en actieplan 2024
6. Informatie en besluit over de actualisering van de statuten

Indien het quorum om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig is wordt er op 15 december een nieuwe ALV uitgeschreven. Dezelfde agenda. Locatie: De Peer, Oude Liesboslaan 172, 4839 AD Breda. Tijd 09.30 uur.

Aanmelden

Graag via een e-mail naar Peter van Belle via breda@colonie.nl voor woensdag 15 november aanstaande.

Heb je nog punten van aandacht die je graag op de agenda ziet, dan horen we dit graag vooraf zodat dit - in goed overleg - toegevoegd kan worden.

Heel graag tot 20 november!