Naast de harmonisatie van 2 afdelingen naar 1 KHN ABG willen wij ook graag horen waar jij vindt dat de kansen liggen en waar wij als bestuur op in moeten zetten! Meld je snel aan voor deze bijeenkomst!

Wat is onze stip op de horizon, we willen met 1 bestuur eigenlijk meer op platformbasis gaan werken en ook betrokken leden en zijn/haar expertise per onderwerp gaan aanhaken wanneer er iets speelt of geagendeerd dient te worden. Hierbij kun je denken aan duurzaamheid, evenementen, etcetera.

Bovendien wordt door de ambtelijke samenwerking in ABG-verband het (horeca)beleid steeds meer afgestemd tussen de (burgemeesters van) de gemeentes Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen.

In dat verband is het logisch dat ook de twee KHN-afdelingen binnen deze 3 gemeentes al enige tijd onderling samenwerken, en deze samenwerking nu ook vorm willen geven in een fusie van de twee betrokken KHN-afdelingen.

Hier willen we het graag met jou over hebben!

Wanneer : Dinsdag 28 februari 2023
Tijd : Inloop 10.45 uur, start vergadering 11.00 uur
Waar : Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg, Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze

Agenda en bespreekpunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Terugblik 2022
 4. Bestuurszaken: Wie, wat, waar?
  Victor Hendriks (Bellevue Chaam)
  Zou de rol als voorzitter op zich willen nemen, sinds jaar en dag zet hij zich al in voor jullie afdelingen en dit wil hij voor de komende termijn graag blijven doen. Daarnaast zullen Ad de Beer en Marianne Schoenmakers zich als secretaris en respectievelijk penningmeester willen blijven inzetten. Om onze gehele achterban zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen hebben ook nog enkele algemene bestuursleden aangehaakt te weten: Jan van Poppel (hotel Gilze), Niels Baans (Herberg de drie linden, Molenschot), Tim Kusters (de Huyskamer) en Jessie Marcellissen (Smaak lokaal & sportcafé Gilze).

  Aftredend en niet herkiesbaar:
  1. Jan Knoop
  2. Sjoerd de Wit

 5. Harmonisatie naar KHN ABG
  Samenwerking en input vanuit de leden, waar gaan we op inzetten en wat wil jij?
 6. Financiën
 7. Vaststellen statuten van de afdeling*
  Waarom dit agendapunt?
  Als bestuur besteden wij onze tijd het liefst aan het positief behartigen van de collectieve belangen van onze afdelings-leden en zelf ondernemen. Vanuit de overheid zijn er wetten en regels die de nodige administratieve verplichtingen van ons vragen. Alle afdelingen van KHN zijn zelfstandige rechtspersonen en behoren (wettelijk) te beschikken over eigen afdelingsstatuten. Als de landelijke statuten worden gewijzigd -wat onlangs is gebeurd- moeten ook de afdelingsstatuten worden geactualiseerd. We hebben hiervoor een concept afdelingsstatuten opgesteld.
 8. Nieuws vanuit KHN
 9. Rondvraag en sluiting

Ben jij erbij?

Jouw aanmelding zien wij graag -uiterlijk zondag 19 februari aanstaande- tegemoet en daarnaast horen we graag met hoeveel personen en/of je gebruik wil maken van de lunch!

Mocht je verhinderd zijn om aan te sluiten, ook dan horen wij graag van jou. Je kunt op voorhand aangeven of je akkoord bent met de statutenwijziging. Breng dan je stem per e-mail uit: [naam] stemt in met het vaststellen van de afdelingsstatuten zoals ingebracht tijdens de ALV ABG. Jouw stem wordt meenomen in de vergadering. De afmelding mag ook naar regiomanager Merel Reijers via m.reijers@khn.nl.

Indien er geen 2/3 meerderheid een ja-stem heeft uitgebracht is er naast deze ALV mogelijk nog een tweede termijn om te stemmen (optie maandag 13 maart 11.00 uur). Wij zullen jou dan opnieuw bijeen roepen voor een online vergadermoment. Mocht ook dan geen meerderheid behaald worden neemt het bestuur het besluit, zonder dat het Quorum behaald wordt, dat de statuten van de afdeling van KHN ABG voor akkoord zijn aangenomen.

Nog 2 puntjes van aandacht!

Graag tot dan!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens