Het bestuur van KHN Noordenveld nodigt jou van harte uit voor onze algemene ledenvergadering (ALV).

Wanneer: Woensdag 1 november 2023
Tijd: 12.30 uur (voorafgaand aan het Kennisevent in Het Brinkhotel)
Locatie: Het Brinkhotel, Brink O.Z. 6, 9471 AE Zuidlaren

Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ALV 20 december 2022
3. Rondje langs de velden
4. Financiële stukken, begroting en jaarverslag Eelke
5. Update contacten gemeente
6. Voucherregeling provincie – wegafsluiting Roden Norg
7. Wat verder ter tafel komt
8. Sluiting

Aanmelden

Wij horen graag of jij hierbij aanwezig bent. Aanmelden kan via noordenveld@khn.nl.

Na de vergadering kun je je aanmelden voor het gratis kennisevent. Tijdens dit event kom je bijvoorbeeld meer te weten hoe je zorgt voor extra reviews op je eigen website en hoe je excellent blijft in je werk.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Graag tot ziens op 1 november!