Op maandag 27 juni is er tijdens de algemene ledenvergadering geen meerderheid van de stemmen behaald voor het akkoord op de aangepaste afdelingsstatuten. Het bestuur van KHN Amsterdam nodigt je uit voor een extra ingelaste algemene ledenvergadering.

Haak online aan en ben erbij (duur overleg max. 15 minuten).

Wanneer? Maandag 11 juli 2022
Tijd? 14.30 uur (einde 14.45 uur)
Waar? Online via Microsoft Teams

Waarom dit extra overleg?

Op maandag 27 juni is er tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) geen meerderheid van de stemmen behaald voor het akkoord op de aangepaste afdelingsstatuten. Als bestuur besteden wij onze tijd het liefst aan het positief behartigen van de collectieve belangen van onze afdelings-leden en zelf ondernemen. Vanuit de overheid zijn er wetten en regels die de nodige administratieve verplichtingen van ons vragen. Als zelfstandige KHN afdeling moeten we dan ook een aantal zaken opnieuw formeel vastleggen. KvK, UBO-register, WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en aansluitend het vastleggen van de statuten in een notariële akte.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden en na aanmelden ontvang je de inlog link voor 11 juli.

Ben je verhinderd?

Bij verhindering kun je op voorhand aangeven, via amsterdam@khn.nl of je akkoord bent met de statutenwijziging: [naam] stemt in met het vaststellen van de afdelingsstatuten zoals ingebracht tijdens de ALV KHN Amsterdam. Jouw stem wordt meegenomen in de vergadering.

Indien er ook op 11 juli aanstaande geen 2/3 meerderheid van de stemmen behaald wordt, is het bestuur gemachtigd om zonder quorum de statuten vast te stellen. Daarna volgt dat het document notarieel wordt vastgelegd en zijn de nieuwe statuten na passeren acte van kracht.

Afdelingsstatuten

Deze extra ingelaste ALV heeft één onderwerp ‘goedkeuring van de gewijzigde afdelingsstatuten’. Zie concept afdelingsstatuten, je dient ingelogd te zijn om deze stukken in te mogen zien. De grootste verschillen tussen de oude en de nieuwe statuten:

  • De introductie van bijzondere relaties in plaats van bijzondere lidmaatschapsvormen.
  • Het houden van een elektronische ledenvergadering wordt voor afdelingen mogelijk.
  • Een afdeling kiest ervoor om wel of niet zelfstandig rechtspersoon te zijn.
  • Alleen gewone leden hebben stemrecht in de ALV, bijzondere relaties niet. Bijzondere relaties kunnen wel afdelingsbestuurder zijn met alle rechten en plichten die hierbij horen (dus ook een stem binnen het bestuur).
  • Bij opheffing van de afdeling (als rechtspersoon) is nu geregeld wie naast het bestuur de vereffening kan doen en wie als aangever kan dienen. Dat was niet geregeld en hierdoor was het lastig een afdeling uit te schrijven bij de KvK als de nog ingeschreven bestuurders al lang geen lid meer zijn c.q. uit beeld verdwenen zijn.
  • Een nieuwe benaming van het lidmaatschap van verdienste van de afdeling (omdat ook bijzondere relaties deze titel kunnen krijgen).
  • Geprobeerd is om ook wat meer flexibiliteit in de statuten te introduceren.
  • WBTR: wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen

We zien je aanmelding of stem-reactie graag tegemoet!

Vind je het interessant om een keer met het bestuur te spreken over andere onderwerpen of nader kennis te maken, stuur dan een e-mail naar amsterdam@khn.nl dan plannen we afspraak. Ook voor advies kun je altijd contact opnemen met één van de regiomanagers: Eveline Doornhegge (e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09) of Simone van Laar (s.vanlaar@khn.nl / 06 22 80 68 92).

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens