KHN en de BIZZen (ondernemersverenigingen) in het Oude Stadshart werken samen om de veiligheid in het gebied te verbeteren, maar vooral ook om de belangen van de ondernemers in het gebied te behartigen.

Eind vorig jaar zijn we een integraal veiligheidsoverleg gestart, waarbij de regie bij de ondernemersverenigingen ligt. Op basis van dit overleg hebben we een aanpak voor de overlast van drugsdealers gepresenteerd en onlangs heeft Theodoor van Boven, bestuurder BIZ Warmoesstraat, een aanzet gemaakt met 30 maatregelen om uitgaansoverlast en onaangepast gedrag van bezoekers te voorkomen en veel meer vanuit een integrale visie de problemen aan te pakken.

Het is van belang om vanuit gezamenlijkheid verantwoording te nemen, aanspreekbaar te zijn en goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het gebied.

Mogelijk heb je al iets meegekregen van het plan om andere type hosts op de vrijdag- en zaterdagavond en nacht in het gebied in te zetten. Dit zijn andere type hosts dan de hosts met de rode hesjes die we nu in het gebied hebben en niet in de late nacht aanwezig zijn. Het is een type host waarmee we in de Leidsebuurt al jaren goede ervaringen mee hebben. Deze hosts richten zich o.a. op de volgende zaken:

  • Het als burger aanspreken van bezoekers op ongewenst gedrag c.q. sussend optreden.
  • De doorstroom van bezoekers stimuleren.
  • Bezoekers aanspreken op geluidsoverlast.
  • Bezoekers wijzen op de vigerende regels van de openbare ruimte van het gebied.
  • Het zijn van extra ogen en oren voor de politie en relevante zaken doorgeven aan de politie.
  • Ondersteuning verlenen bij ondernemers.

Deze hosts moeten ook in nauw contact staan met de portiers, leidinggevenden en/of eigenaren van zaken die in de late avond en nachtelijke uren geopend zijn. Het is nog niet bekend of en wanneer ze zullen starten, maar daar volgt spoedig meer info over. Het streven is per 1 juli a.s.

Oproep

Daarom vragen we alle portiers in het gebied zich aan te melden voor de Veiligheidsappgroep Oude Stadshart. Ook alle eigenaren en eindverantwoordelijke leidinggevenden als je een zaak in het Oude stadshart hebt die na 23.00 uur geopend is op vrijdag- en zaterdag avond/nacht.

Het is de bedoeling om deze app alleen voor veiligheidszaken te gebruiken. Elkaar goed te informeren over de ontwikkelingen, overlast gevende situaties, ervaringen rondom nieuwe maatregelen, en suggesties ter verbetering. Als de nieuwe hosts gaan starten in het gebied zullen zij actief participeren in de appgroep.
Voor de duidelijkheid: de politie zal altijd via 112 of 8844 benaderd moeten blijven. Tussen de hosts en politie is goede afstemming.

Ook is het van belang om ervaringen rondom crowdmanagement maatregelen (het afzetten van stegen en gebieden en eenrichtingsverkeer) te melden in deze appgroep.

Hoe meld je je aan voor de appgroep?

Stuur een appje met je voor- achternaam- en bedrijfsnaam en functie (portier, eigenaar / leidinggevende) naar Eveline Doornhegge (regiomanager KHN Amsterdam): 06-51490709 of naar Janine Oudeman (straatmanager BIZ Warmoesstraat en Burgwallen): 06-14298882

Je wordt dan toegevoegd. We zullen gaandeweg het aantal deelnemers opvoeren en ook de berichtgeving stimuleren. In de opstartfase zal er mogelijk nog niet zoveel gebeuren, maar t.z.t. zul je ervaren dat deze appgroep van groot belang kan zijn.

Mochten ondernemers zich niet spontaan aanmelden maar die naar onze mening toch deelnemer zouden moeten zijn, dan zullen ze door een van de BIZ bestuurders of straatmanagers benaderd worden.
We streven ernaar binnen enkele weken iedereen in de appgroep te hebben geplaatst.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen en of opmerkingen kun je altijd met onderstaande personen contact opnemen:

Straatmanagers Oude Stadshart

Regiomanager KHN Amsterdam
Eveline Doornhegge T: 06 51 49 07 09 / E: e.doornhegge@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens