Afgelopen vrijdag is ons door burgemeester Halsema meegedeeld dat ze de coronaterrassen intrekt voor ruim 100 ondernemers in het Amsterdamse Wallengebied per 6 mei 2022. De betreffende ondernemers hebben hier 2 mei jl. een besluit over ontvangen.

Op verzoek van de BIZZEN in het gebied hebben wij een model bezwaarschrift gemaakt. Dit moet de ondernemer zelf invullen, aanvullen en zo nodig aanpassen en versturen. Dit bezwaarschrift moet zo spoedig mogelijk maar in elk geval voor 13 juni a.s. bij de gemeente zijn ontvangen. Zie model bezwaarschrift.

Hoe kun je bezwaar maken?

De procedure is als volgt. Het beste en het snelste kun je via de website bezwaar maken:

  • Kijk op www.amsterdam.nl/bezwaar/JB.
  • Vul het formulier in. Je hebt hiervoor DigiD of E-herkenning nodig.
  • Stuur het formulier op via de website.

Als je geen DigiD/E-herkenning kunt gebruiken, stuur dan een brief met daarin:

  • De datum.
  • Je naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.
  • Waarom je het niet eens bent met het besluit.
  • Jouw handtekening.
  • Maak een kopie van het besluit en stuur deze mee.

Spoed procedure

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen je bezwaar maakt, blijft geldig totdat over het bezwaar is beslist.

Mocht je door het besluit onevenredig zwaar worden getroffen dan kun je overwegen een zogeheten voorlopige voorziening te starten. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraag je digitaal aan via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heb je een DigiD nodig. Het is nodig dat je dan door een jurist of advocaat wordt bijgestaan. KHN heeft gespecialiseerde juristen en advocaten die dit tegen een gereduceerd tarief kunnen doen. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Eveline Doornhegge, regiomanager KHN:
06 51 49 07 09 / e.doornhegge@khn.nl.

Ladder van maatregelen om drukte en overlast aan te pakken in het Wallengebied

Naast deze intrekking van de coronaterrassen is er een ladder van maatregelen aangekondigd, met o.a. vervroeging van de sluitingstijden, beperkingen rondom alcoholverkoop en vergaande crowdmanagement maatregelen (zie bijlage). We weten dat onze achterban hier zeer zwaar door wordt geraakt, boos en teleurgesteld over is en nog veel meer heftige emoties oproept. Desondanks hebben we gemeend onderstaand statement met betrekking tot het besluit intrekking coronaterrassen vanuit de 5 BIZZEN in het Oude Stadshart op te moeten stellen. Dit is tot stand gekomen door overleg met een bestuurlijke en professionele afvaardiging van KHN en de 5 BIZZEN op 4 mei jl.

Het intrekken van de coronaterrassen op deze korte termijn is hard binnengekomen bij de ondernemers in het Wallengebied. Ze zijn geschokt over de onbehoorlijke manier, zonder enig overleg, waarop dit besluit tot stand is gekomen.

Het eenzijdig projecteren van drukte op ondernemers is onredelijk. Afgelopen vrijdag kwam daar nog een hele ladder aan maatregelen bij, waarbij de kaders en maatregelen zo extreem zijn gesteld dat de belangen van ondernemers geheel ondergeschikt lijken te zijn aan die van een groep activistische bewoners uit het gebied.

De terugkomst van bezoekers lijkt de ondernemers nu de das om te doen, niet de incidenten. Een kleine selecte groep bewoners lijkt aan burgemeester Halsema hun wil op te kunnen leggen en te kunnen dicteren welke maatregelen genomen moeten worden.

Het was een ieder bekend dat er, na het beëindigen van de coronamaatregelen, meer bezoekers zouden komen naar het Wallengebied. Niet alleen naar het Wallengebied overigens. Ondernemers hebben deze maatregel niet aan zien komen. In de veiligheidsoverleggen is gesproken over een druk Paasweekend, maar ook dat sprake was van een goede sfeer met relatief weinig incidenten. Bovendien is het met Pasen overal druk geweest. Geen aanleiding om juist in het Wallengebed terstond maatregelen te nemen.

Ondanks dat de achterban er nog weinig vertrouwen in heeft, vinden de bestuurders van de 5 ondernemersverenigingen in het Wallengebied, dat ze de handreiking van Halsema, om goede alternatieven in te brengen, op moeten pakken. De komende tijd zullen we werken aan een plan. We zijn verbaasd te vernemen dat Halsema zo weinig kennis heeft van de goede initiatieven van ondernemers die al eerder zijn ingebracht.

Voor nu doen we (nogmaals) een dringende oproep aan de burgemeester om alleen op drukke vrijdagen en zaterdagen beperkingen op te leggen ten aanzien van de coronaterrassen. We hopen dat de burgemeester zich realiseert dat betrokken ondernemers, met hun kennis van het gebied, publiek en bedrijven, juist een belangrijke partner zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen die er zijn.

We zullen vooralsnog in overleg blijven met de gemeente, nagaan wat het werkelijke doel is van de burgemeester en vooral vragen wat haar doel is om ondernemers zo tegen zich in het harnas te jagen. Met de aangekondigde maatregelen richt ze zich voornamelijk op de ondernemers en niet op het probleem.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens