De Nachtraad Amsterdam, waar onder andere KHN en het Overleg van Amsterdamse Clubs in is vertegenwoordigd samen een brede afvaardiging voor de nacht, is kritisch ten aanzien van de uitvoeringsagenda nachtcultuur van de gemeente.

We zijn blij met structureel aandacht voor nachtcultuur en er zitten ook veel goede elementen in de uitwerking. De Nachtraad Amsterdam heeft haar reactie recent gedeeld met de raadscommissie FKD en wethouder Meliani. We misten namelijk veel input van de sector die eerder is opgehaald en kenbaar gemaakt. Dit zagen we niet terug in de uitwerking en ook er is ook verklaring waarom het niet is meegenomen. De input is voor de Nachtraad van belang. Een gemiste kans, daarom is het breder onder de aandacht gebracht in de hoop dat het een dynamisch proces wordt waarin de input vanuit de sector nachtcultuur alsnog meegenomen gaat worden.

Met wethouder Meliani heeft een constructief gesprek plaatsgevonden naar aanleiding van de brief; daarin is afgesproken dat de input serieus wordt overwogen en dat de uitvoeringsagenda een dynamisch document wordt.

Kortheidshalve verwijzen we naar de reactie (zie bijlage).

Voor het complete beeld verwijzen we naar:

Op 4 oktober is er een bijeenkomst van het Overleg van Amsterdamse Clubs; daar zullen we een toelichting geven. Deze bijeenkomst is in het West-Indisch Huis (Herenmarkt 99) om 15:30.