De gemeente Haarlem heeft de ambitie dat er meer ruimte voor nachtcultuur moet komen. Daarom is per 1 januari 2023 het Programma Nachtcultuur opgezet.

Het opstellen van de allereerste Nachtvisie voor onze stad is daar onderdeel van. Om te komen tot een breed gedragen visie, zijn in het najaar van 2023 twaalf participatiesessies georganiseerd en hebben vele 1-op-1 gesprekken plaatsgevonden. Op basis van al deze input is een Nachtvisie opgesteld.

Wat staat er op hoofdlijnen in de Nachtvisie?

Het beoogde resultaat van de Nachtvisie is dat de Haarlemse nacht weer gaat bruisen. Om dit te realiseren zijn er meer plekken voor nachtcultuur nodig en moet gestuurd worden op meer laagdrempelige procedures en regelgeving, een betere balans in levendigheid en leefbaarheid, meer diversiteit en inclusiviteit en meer bekendheid van het aanbod. In de Nachtvisie zijn 16 acties opgenomen waarmee gemeente en betrokken partijen gezamenlijk hier uitvoering aan kunnen geven.

Wil je reageren op het concept van de Nachtvisie?

Het college heeft de Nachtvisie vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden kunnen vanaf 23 januari 2024 tot en met 4 maart 2024 een reactie geven op het document: ‘Nachtvisie en actieplan Haarlem, Hoe Haarlem meer ruimte wil creëren voor nachtcultuur in de stad’ (versie 16 januari 2024). Inspraakreacties kunnen gemaild worden naar: nachtcultuur@haarlem.nl. Alle ingediende inspraakreacties worden beoordeeld of ze aanleiding geven om de Nachtvisie aan te passen. De gemeente publiceert de beantwoording van de inspraakreacties inclusief de namen van de indieners tenzij u aangeeft anoniem te willen blijven. De Nachtvisie wordt besproken in de Commissie Ontwikkeling van 1 februari 2024. De agenda en planning voor deze commissie vindt u hier: Vergadering Commissie Ontwikkeling 01-02-2024 Gemeente Haarlem (notubiz.nl) Meer informatie hierover vindt u op: Dashboard Gemeente Haarlem (notubiz.nl).

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens