Afgelopen donderdag is er in de gemeenteraad een motie aangenomen die de weg vrijmaakt naar verbetering van de huidige gemeentelijke regeling. Dat is goed nieuws wat ons betreft! Ook hierdoor komt er een vergoeding voor de (horeca)ondernemers in het Zeeheldenkwartier dichterbij.

Een ondernemer kan een beroep doen op nadeelcompensatie als tegemoetkoming in schade als gevolg van rechtmatig overheidshandelen (vaak een besluit om infrastructurele werkzaamheden te gaan uitvoeren)

Naar aanleiding van de schade als gevolg van de wegwerkzaamheden in het Zeeheldenkwartier hebben een aantal individuele (horeca)ondernemers een aanvraag gedaan voor nadeelcompensatie. Daarbij is gebleken dat de huidige regeling dusdanig opgetuigd is dat het welhaast onmogelijk is een faire vergoeding te verkrijgen.

De 3 moties die afgelopen donderdag zijn ingediend en zijn aangenomen zijn o.a. gericht op; verbetering communicatie, evaluatie van de regeling na afhandeling van de huidige casussen (wat ging er mis, welke lessen kunnen we trekken en wat kan er beter), verzoek aan college voor voorstel van een eerlijke compensatieregeling (o.a.s zonder bestaande omzetdrempel en hanteren van uitsluitend kalenderjaren).

Wij kunnen ervan uit gaan dat er een betere regeling komt. Je moet nog steeds zelf in actie komen en de juiste expertise inhuren. Wij kunnen je hierbij uiteraard helpen c.q. in contact brengen met de juiste experts/ adviseurs.

Afdoening van de motie Maatwerk nadeelcompensatie