Om duidelijkheid te geven over hoe men in de gemeente met terrassen omgaat, heeft de gemeente 'Nadere regels en beleidsregels terrassen' opgesteld.

In coronatijd heeft de gemeente uitbreiding van de terrassen gedoogd bij de plaatselijke horeca. Deze gedoogbeschikkingen liepen op 1 november 2022 af. De gemeente beschikt niet over een terrassenbeleid.

Afgelopen periode is de gemeente bezig geweest om een terrassenbeleid op te stellen. Dit beleid is opgesteld grotendeels in overleg met Koninklijke Horeca Nederland (KHN). KHN heeft een conceptbeleid aangeleverd waar de gemeente verder mee aan de slag is gegaan. Graag horen wij jullie mening.

Waarom is een terrassenbeleid nodig?

De gemeenteraad wil graag dat er duidelijkheid komt over hoe men in de gemeente met terrassen omgaat. Ook in de toekomst. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom een terrassenbeleid vaststellen. Met hulp van diverse collega’s en KHN heeft de gemeente een notitie “nadere regels en beleidsregels terrassen” opgesteld. Het gaat nog om een concept. Inspraak is nog mogelijk. Zie bijgevoegd.

Wat wordt er in het beleid opgenomen?

De Ronde Venen wil graag een groene, gastvrije gemeente zijn waar bewoner en recreant zich thuis voelen en waar de horecabranche in een goed ondernemersklimaat haar bezoekers op terrassen kan laten genieten van alles wat zij te bieden heeft. We nemen o.a. regels op:

  • om de veiligheid en de openbare orde te waarborgen en verrommeling tegen te gaan;
  • om de doelstelling om als gemeente in 2050 klimaatneutraal te zijn ook voor de terrassen in De Ronde Venen te laten gelden;
  • voor het huren van terrassen op gemeentegrond.

Staat jouw terras op eigen grond?

Dan hoef je uiteraard aan de gemeente geen huur te betalen.

Voor terrassen op gemeentegrond gaan we een nieuw huurtarief rekenen

In de regels hebben wij nu het huren van gemeentegrond opgenomen. Tot nu toe was dit niet in apart beleid vastgelegd. Het plaatsen van sommige terrassen in de openbare ruimte is nu financieel niet altijd goed geregeld. Ze gaan voor deze gevallen een huurovereenkomst opstellen. In november van elk jaar wordt de overeenkomst in principe stilzwijgend verlengd. In de huurovereenkomst wordt een jaarlijkse prijsherziening opgenomen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) zoals deze worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemeente houdt zich het recht voor om de huurprijs jaarlijks te verhogen. Het starttarief van huur gemeentegrond wordt € 25 m² per jaar. Eventuele bestaande huurovereenkomsten blijven gehandhaafd. Hierover zal KHN nog in gesprek gaan met de gemeente over hoe te gaan met de huidige inflatiecijfers in de toekomst.

Voor het opnemen van een uitgebreid (nieuw) terras op de huidige vergunningen moet een aanvraag worden ingediend

Deze aanvragen moeten individueel worden getoetst en afgehandeld.
Bij positief besluit wordt het uitgebreide terras op de huidige exploitatie- en/of Alcoholwetvergunning opgenomen. Over de bijkomende kosten (leges) zal KHN in gesprek gaan met de gemeente.

Het tijdspad na vaststellen van deze regels is als volgt:

  • begin 2023 de notitie nadere regels en beleidsregels terrassen De Ronde Venen 2023 vast laten stellen door het college;
  • in 2023 de aanvragen van horecaondernemers afhandelen, terrassen in de openbare ruimte in kaart brengen en huurovereenkomsten opstellen;
  • in 2024 huur gemeentegrond in rekening brengen.

Wij willen jullie vragen bijgaand concept door te nemen

En eventuele vragen en/of opmerkingen uiterlijk 15 januari 2023 aan de gemeente door te geven via e-mailadres iv@derondevenen.nl. Maar graag horen wij ook jouw feedback, deze kan je sturen naar s.vanlaar@khn.nl of vincent@bonvinkeveen.nl.

Nadat alle input al dan niet is verwerkt en eventuele vragen zijn beantwoord zal het beleidsstuk voor vaststelling voorgelegd worden aan het college.

Hebben jullie nog vragen?

Dan horen wij dit graag. Mail dan naar e-mailadres iv@derondevenen.nl of s.vanlaar@khn.nl. Het telefoonnummer van Carla Visser is 0297-291835. Zij werkt elke maandag, dinsdag en woensdag.

Bijlage: Nadere regels en beleidsregels terrassen De Ronde Venen

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens