De wereld van de ondernemer verandert en door corona is dit proces in versneld tempo doorgezet: digitalisering, creativiteit, flexibiliteit en samenwerking zijn dan belangrijke voorwaarden voor succes. Maar hoe blijf je succesvol?

Het zijn bijzondere tijden, zeker voor horecabedrijven. De nabije en verre toekomst is ongewis en ondernemerschap is meer dan ooit vereist. Diverse partijen hebben de handen ineen geslagen om retail- en horecaondernemers hierbij te ondersteunen door middel van een leergang Toekomstbestendig Retail- (en Horeca)management en Leiderschap. Graag wil Saxion jou hierover informeren.

Leergang Toekomstgericht Retailmanagement en Leiderschap

De wereld van de ondernemer verandert en door corona is dit proces in versneld tempo doorgezet: digitalisering, creativiteit, flexibiliteit en samenwerking zijn dan belangrijke voorwaarden voor succes. In de leergang wordt hier zowel op persoonlijk vlak als ook op die van uw onderneming aandacht aan geschonken. In de bijlage treft u aan een lijst van onderwerpen en de beoogde data van de lessen, en een flyer. Door een bijdrage van de Provincie Overijssel en (voor Deventer ondernemers) MKB Deventer kan de leergang t.w.v. zo’n 3.000 euro aangeboden worden voor slechts 450 resp. 350 euro! Wij denken dat dit een unieke kans voor u als ondernemer om in deze tijd van vele uitdagingen om aan uzelf en de onderneming te werken (naast het werk in de winkel of horecazaak) en tools aangereikt te krijgen om alles eens tegen het licht te houden en plannen te updaten. En vooral ook door te sparren met collega’s in de directe omgeving, waarbij ook naast ervaringsdeling en sparring (incl. bedrijfsbezoeken bij elkaar) een grote rol spelen. Uit ervaringen van de 50 deelnemers in diverse groepen tot nu toe (o.a. uit Zutphen, Doetinchem en Arnhem) blijkt een groot enthousiasme en veel profijt van deze leergang (zie linkjes onder). Intekenen gebeurt op tijdsvolgorde. In de binnenstad van Deventer is de leergang in mei van start gegaan, maar ook ondernemers buiten de binnenstad van Deventer maar binnen de gemeenten Deventer en Voorst, willen we graag uitnodigen deel te nemen aan deze leergang!

Tom Kikkert is een BtC-expert die al vele consumentendienstverleners heeft geadviseerd en een begenadigd spreker. Hij neemt u tijdens een paar van de lessen graag mee in zijn kijk op de rol van de (fysieke en omnichannel) retailer/horeca ondernemer in de toekomst. Hij heeft een boeiend verhaal over de keuze van uw identiteit als winkelier, (dag)horecaondernemer, waar u een toekomstvisie kunt uit ontwikkelen en in het verloop van de leergang ook daadwerkelijk mee aan de gang gaat. Patrick vd Pijl neemt de deelnemers mee in het formuleren van een toekomstbestendig Business model voor hun bedrijf. Diverse docenten van binnen en buiten Saxion zijn betrokken bij het ondersteunen bij marketing plannen en financiële prognoses die daarbij horen. Door corona is de opstart van e.e.a. ook vertraagd de afgelopen maanden omdat we de leergang hoofdzakelijk fysiek willen laten plaatsvinden.

Voor een eerste impressie van de leergang kunt u onderstaande filmpjes bekijken: Provincie Overijssel | Retailcafé Deventer check het gedeelte over de leergang met saxion met een filmpje met ervaring van binnenstad ondernemers (in het centrum is nu een groep de leergang aan het volgen) HBO-programma toekomstbestendig retailmanagement & leiderschap. Kijk op de website van Saxion voor info en aanmelding.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berry Engelen, Kerndocent Saxion Leergang Retailmanagement (06 51 36 99 18 / l.a.m.engelen@saxion.nl) en voor details over aanmelden met Jolanda Gerritsen, Cursorisch Onderwijs SCE academie Saxion (j.gerritsen@saxion.nl).

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens